left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Realdania og Innovationsfonden sammen om cirkulært byggeriCirkulær økonomi i byggeriet bryder med ideen om en lineær værdikæde og holder i stedet materialer og produkter i det økonomiske kredsløb. Foto: Claus Bjørn Larsen.

Realdania og Innovationsfonden sammen om cirkulært byggeri

De to parter søsætter nu i fællesskab 14 Erhvervsforskerprojekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner skal udvikle nye cirkulære løsninger

Del artiklen på

14 erhvervsforskere går inden længe i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark.

Erhvervsforskerprojekterne bliver hver især til i et samarbejde mellem den enkelte Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation, og de modtager alle finansiering fra Innovationsfonden og foreningen Realdania, der har et fælles mål om at booste den grønne omstilling i byggesektoren.

- Vi glæder os over nu at kunne sætte 14 erhvervsforskerprojekter i søen, som tilsammen præsenterer en stor del af værdikæden inden for byggeriet, og som hver især har potentiale til at bidrage til et lavere ressource- og energiforbrug i byggesektoren. Det er helt afgørende at ændre den måde, byggebranchen i dag producerer og bygger på for at nå Danmarks klimamål, og det kræver en samlet offentlig og privat indsats, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, der er direktør i Innovationsfonden.

Hun påpeger, at Innovationsfonden er meget glad for samarbejdet med Realdania og ønsker at indgå flere partnerskaber med både offentlige og private fonde om i fællesskab at skabe størst muligt effekt på bl.a. den grønne omstilling.

Løbende videns- og læringsdeling
Det bliver Bloxhub, der er en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling, som får til opgave at huse de 14 Erhvervsforsker-projekter og samle dem i ét stort team:

- Vores ønske er at skabe et unikt, fælles forsknings- og vidensmiljø, hvor både de 14 erhvervsforskere og de virksomheder og institutioner, som forskerne samarbejder med, kan dele viden og læring undervejs. På den måde får alle parter i projekter adgang til 14 dygtige hjerner for en hjernes pris - og virksomhederne og institutionerne får en unik mulighed for at sparre med hinanden. Det er en metode, vi har rigtig god erfaring med, fordi den både skaber højere kvalitet, mere udvikling, mere viden og flere partnerskaber. Og der er brug for, at vi får sat fart på udviklingen, for cirkulært byggeri er kompliceret, men også bydende nødvendigt. Her er erhvervsforskning et godt redskab, fordi det både giver ny, grundig viden og samtidig mulighed for med det samme at anvende den kommercielt i virksomhederne eller i praksis i kommunerne, siger Nina Kovsted Helk, der er filantropidirektør i Realdania.

Fra byudvikling til skillevægge
De 14 Erhvervsforsker-projekter, der modtager støtte fra Innovationsfonden og Realdania, spænder vidt og involverer både private virksomheder og offentlige institutioner.

Et af dem arbejder med den store skala og skal fokusere på, hvilke potentialer og udfordringer, der ligger i at basere byudvikling på cirkulær tænkning helt fra byudviklingens begyndelse – hele vejen rundt hos myndigheder, investorer, borgere og virksomheder. Et andet projekt skal arbejde i den mindre skala og zoome ind på skillevægge, og hvordan man kan samudvikle en skalérbar, cirkulær forretningsmodel for skillevægge, der bl.a. øger ressourceeffektiviteten under konstruktionen.

Fælles for alle 14 Erhvervsforskerprojekter er, at de tager afsæt i og beskæftiger sig med den danske byggesektor, som står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 20 % af den samlede CO2-udledning. Dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen.

Samfinansiering af flere projekter
Målet med indsatsen fra Innovationsfonden og Realdania er at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning i byggesektoren – ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor byggesektoren står for 40 % af den samlede CO2-udledning.

Udover de 14 Erhvervsforskerprojekter indebærer samarbejdet mellem Innovationsfonden og Realdania også samfinansiering af tre-fire større forsknings- og udviklingsprojekter, såkaldte Grand Solutions-projekter, for et samlet bevillingsbeløb på 40 mio. kr. Der er deadline for ansøgninger til disse projekter d. 18. august.

-kj

Læs mere om Byggeri

14/8 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.