left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Regeringen spår om historisk fald i skattetrykketBo Sandberg tvivler på stort fald i skattetrykket

Regeringen spår om historisk fald i skattetrykket

Men tror de virkelig selv på det? Spørger Dansk Industris skatte- og boligøkonom Bo Sandberg

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge regeringens Økonomiske Redegørelse, der blev præsenteret af Troels Lund Poulsen (V) torsdag i forbindelse med finanslovsforslaget, er inflationen på vej ned, og familier og virksomheder ser lidt mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden.

De markant højere renter og prisstigningers udhuling af købekraft trækker imidlertid i retning af at dæmpe væksten.

Alt i alt ser den økonomiske opbremsning dog ud til, at dansk økonomi står over for en blød landing.

Sidste år er længe siden
I en kommentar til den Økonomiske Redegørelse, siger Dansk Industris skatte- og boligøkonom, Bo Sandberg, at ’sidste år er længe siden på boligmarkedet’:

- Ved seneste økonomiske redegørelse fra august 2022 forventedes et boligprisfald på 4,8 procent i 2023. Det er nu opjusteret til et gennemsnitligt fald på 8,4 procent. I forvejen var ejerlejlighedspriserne faldet 11 procent fra toppen i sommeren 2022 til udgangen af året, og huspriserne i samme periode med godt otte procent, siger han.

Boligpriser på 2019-niveau
Det er dog ifølge Bo Sandberg glædeligt, at boligprisfaldet ser ud til stort set at blive overstået i år, idet regeringens økonomiske ministerier venter et marginalt prisfald på enfamiliehuse på 0,5 procent i 2024:

- I øjeblikket er boligpriserne tilbage på 2020-niveau, og når året er omme, vil vi nok være tilbage nogenlunde på 2019-niveau. Men det er trods alt ikke ensbetydende med, at bunden går helt ud af boligmarkedet, siger DI’s bolig- og skatteøkonom.

Tror de selv på det?
Set fra virksomhedernes synsvinkel, er det vigtigste på boligmarkedet, at der er et bredt udbud af både ejer- og lejeboliger – både i forhold til pris og størrelse:

- Så det er muligt for de eftertragtede medarbejdere at kunne bosætte sig indenfor rimelig afstand af de områder, hvor jobbene skabes, siger Bo Sandberg.

Til gengæld tror han næppe sine egne øjne ved udsigten til et stort fald i skattetrykket:

- Regeringen forventer et historisk og massivt faldende skattetryk med over seks procentpoint på et enkelt år, fra 48,4 procent i 2021 og helt ned til 42,3 procent i 2022. Gad vide om regeringen for alvor selv tror på det? Lyder det fra Bo Sandberg.

På den pessimistiske side
Det er især provenuet fra pensionsafkastskatten og registreringsafgiften, der ventes at være faldet markant i 2022. Også selskabsskatten står til at falde lidt fra det rekordhøje provenu på over 100 milliarder kroner, som blev opnået i 2021:

- Men at PAL-skatten (Redaktion: Skat, vi skal betale af afkastet på vores pensionsordning. Skatten er en sats på 15,3 procent. Skatten beregnes af alt afkast på pensionsordningen) skulle falde helt fra 64 milliarder kroner i 2021 til kun 11 milliarder kroner i 2022 er trods alt nok et skøn til den pessimistiske side, siger Bo Sandberg.

- Nu må vi se, om forventningens glæde endnu engang bliver den største. Eller om det som sædvanligt viser sig, at der er kommet flere indtægter fra skatter og afgifter end først budgetteret med. Det er i hvert fald set før. Eksempelvis er skønnet siden seneste økonomiske redegørelse for skattetrykket i 2021 da også hævet fra 47,4 procent til 48,4 procent, siger DI´s skatte- og boligøkonom.


Læs mere om Byggeri

24/3 2023