scroll
Sensorer bidrager til certificering af bæredygtige bygninger- Hver gang vores sensorer detekterer en skade, spares miljøet for unødvendigt ressourceforbrug, forklarer direktør og founder af Woodsense, Jeppe Rasmussen.

Sensorer bidrager til certificering af bæredygtige bygninger

Dansk startup virksomhed bistår byggeprojekter i at opnå den internationalt anerkendte DGNB-bæredygtighedscertificering, der fungerer som et kvalitetsstempel for bæredygtigt byggeri

Byggebranchen står for en stor del Danmarks samlede CO2-udledning. Der er derfor et stort potentiale for, at branchen kan bidrage til at nå regeringens klimamål om en 70 pct. reduktion af landets samlede CO2-udledning i 2030.

Den bæredygtige certificering DGNB kan her bane vejen for fremtidens bæredygtigt byggeri ved at sikre et fokus på klimapåvirkning og bæredygtighed gennem hele byggeprojektet, være medvirkende til at nedsætte CO2-udledning, og styrke bæredygtighed i branchen.

Certificeringen, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed, evaluerer et byggeri ud fra en række udvalgte hovedområder. Da certificeringen udarbejdes af en uvildig tredjepart, fungerer den som et kvalitetsstempel af byggeriets bæredygtighed.

Dokumentation nøgleord for bæredygtigt byggeri
Den danske proptech startup, Woodsense, har udviklet en sensorløsning, der kan forebygge skader i træ og dermed sænke byggeriets ressourcespild.

Woodsense blev grundlagt i 2019 af Jeppe Rasmussen med et ønske om at sikre kvaliteten af fremtidens træbyggeri og fremme anvendelsen af træ og den grønne omstilling i byggebranchen.

Bæredygtighed er stadig formålet med alt, der laves i virksomheden, som i den forbindelse har fået udarbejdet en dokumentationsrapport af Rambøll, der beskriver, hvordan sensorløsningen bidrager til at opnå en bæredygtighedscertificering hos DGNB:

- Dokumentation og monitorering er vejen frem, når branchen skal lære at bygge på nye måder og når usikkerheder skal elimineres. Der er en del usikkerhed og tøven omkring træbyggeri i Danmark, hvilket kan stå i vejen for de klimamæssige fordele ved træbyggeri. Derfor mener jeg, at Woodsenses produkt og service til fugtmåling i træbyggeri kan spille en vigtig og understøttende rolle i omstillingen af byggebranchen, forklarer Kirsten Lynge, Bæredygtighedsingeniør hos Rambøll.

Sensorløsning bidrager til alle byggeriets faser
Sensorløsningen fra Woodsense anvendes først og fremmest til fugtmonitorering og dokumentation for kvalitetssikring. Sensorerne kan integreres i hele byggeprojektet fra opbevaring ved fabrikant, på byggeplads og under opførelse. Den konstante monitorering og de automatiske advarsler gør det lettere at udføre en effektiv fugtstrategi med dokumentation for korrekt fugthåndtering gennem hele byggeprojektet:

- Hver gang vores sensorer detekterer en skade, spares miljøet for unødvendigt ressourceforbrug, forklarer direktør og founder af Woodsense, Jeppe Rasmussen, som glæder sig over, den nyligt erhvervede dokumentation:

- Bæredygtighed spiller en stor rolle for Woodsense, og derfor har det været vigtigt for os at modtage dokumentation for, hvordan vores løsning bidrager til at fremme et mere bæredygtigt byggeri, fortæller han og fotsætter:

- Foruden at give point i den normale DGNB-manual, udmærker sensorløsningen sig ved også at hjælpe i driftsfasen, når bygningen tages i brug. Her påvirker sensoren kriterier i forbindelse med driftsomkostninger, risikostyring og langsigtet aktivværdi samt indkøb og drift.

Jeppe Rasmussen tilføjer, at løsningen bidrager positivt til at opnå den såkaldte hjerte-bonusordning gennem sit fokus på forebyggelse af skimmel, som er en udbredt årsag til usunde bygninger, samt til mange af kriteriernes innovations bonuspoint, som er tilføjet den seneste version af DGNB-manualen med henblik på at øge brugen af innovative løsninger til at nå bæredygtighedsmålsætningerne.

-pf

20/10 2021