Aktuelle nyheder - Byggeri

Skou Gruppen bygger på med grønne tiltagFrederiksborg Byskole i Hillerød er et af de projekter, Skou Gruppen har gennemfør med træ som gennemgående byggemateriale - også i de bærende konstruktioner. Foto: Skou Gruppen.

Skou Gruppen bygger på med grønne tiltag

I mange år har Skou Gruppen arbejdet med at forbedre sin grønne profil. Nu deltager virksomheden også i et EU-program, der skal hjælpe den til at blive mere bæredygtig

Del artiklen på

Flere steder i byggebranchen er virksomheder i gang med at omstille sig til at bygge grønnere. Det gælder også Skou Gruppen, som længe har arbejdet med at skabe en mere bæredygtige profil, bl.a. ved at bygge DBNG-guld-certificerede byggerier, anvende CLT i stedet for stål og beton, og fremme diversitet i byggeriet.

- Vi har et ønske om at være med til at skubbe byggebranchen i en endnu mere bæredygtig retning, siger Skou Gruppens direktør, Martin Skou Heidemann.

- Derfor vil vi bruge både tid og penge på at skaffe mere viden om genanvendelse af materialer, brug af nye, alternative materialer, indretning af byggepladser, grøn transport, uddannelse af medarbejdere og alt det andet, der kan gøre branchen mere bæredygtig, uddyber han.

En struktureret og teknisk velunderbygget tilgang til bæredygtigt byggeri
At arbejde med elementer af bæredygtighed er ifølge virksomheden ikke fremmed. F.eks. har Skou Gruppen opført Vibys nye kulturhus, Cosmo, som er et DBNG-certificeret byggeri. Mens virksomheden også har opført en ny fløj til Frederiksborg Byskole med CLT som bærende konstruktioner.

Det næste projekt i pipelinen er et nyt uddannelsescenter for Region Hovedstaden på Bispebjerg Hospital, der opføres med CLT-elementer og genbrugsmursten samt en ny administrations- og servicebygning for ARC – Amager Ressource Center, der opføres som et DGNB-guld-certificeret byggeri.

- Efterhånden har vi fået behov for en mere struktureret og velunderbygget tilgang til at arbejde med bæredygtighed i byggerierne. Hvilke metoder skal vi bruge? Hvordan får vi mest bæredygtighed for de ressourcer, som er til rådighed? Hvilke nye færdigheder skal vores medarbejdere have? Det er spørgsmål, som jeg håber, vi kan svare på, når vi har deltaget i SMV:Grøn, siger Martin Skou Heidemann.

Skou Gruppen deltager i SMV:Grøn
SMV:Grøn er et program, som Erhvervsfremmebestyrelsen har igangsat med støtte fra EU, hvor der kigges på reduktion af bygningernes ressourceforbrug, transport og sammensætning af bilparken, indretning af byggepladserne, krav til livscyklusberegninger af bæredygtige valg og andre tiltag, som kan reducere byggeriernes ressourceforbrug og CO2-udledningen, samt efteruddannelse af medarbejdere. Her har Skou Gruppen haft medarbejdere på LCC- og LCA-kursus i efteråret og forventer at skulle efteruddanne medarbejdere yderligere.

- Vores SMV:Grøn-projekt skal gøre os mere afklarede med hensyn til, hvor vi mest effektivt kan sætte ind med mere bæredygtighed. Jeg forventer, at vi får formuleret både politik og strategi for bæredygtigt byggeri i kraft af projektet. Vi ønsker også at blive en bedre bæredygtigheds- og klima-sparringspartner for bygherrer, entreprenører og samarbejdspartnere, siger Martin Skou Heidemann.

Yana Ramsheva fra rådgivervirksomheden Niras, der er tilknyttet som Skou Gruppens rådgiver, tilføjer:

- De helt store virksomheder i byggebranchen har allerede stor fokus på bæredygtighed, energi, transport, byggepladsindretning og andet. Mellemstore og små byggevirksomheder må også begynde at forholde sig til det. Derfor har projektet stor betydning for både Skou Gruppen og for byggebranchens mange mindre og mellemstore virksomheder som helhed.

Klimabelastning skal dokumenteres
Fra januar 2023 bliver det et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri. For nybyggeri over 1000 kvadratmeter bliver der desuden indført grænseværdier for bygningens CO2-udledning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Som et led i SMV:Grøn-projektet har Skou Gruppen besluttet at bruge Klimakompasset som det fremtidige værktøj – til at måle, dokumentere og evaluere virksomhedens udledning af CO2.
Med Klimakompasset forventer Skou Gruppen også at få et bedre overblik over virksomhedens udledning, og hvordan CO2-udledningen fordeler sig på forskellige kategorier som f.eks. materialer, energi, transport m.m.

- Og det er alt det, der skal ind i Klimakompasset, som vi bruger vores SMV:Grøn-projekt til at undersøge. Projektet vil give os det nødvendige start-nulpunkt, som vi skal arbejde ud fra, siger Martin Skou Heidemann og forklarer:

- Dermed bliver vi i stand til at vurdere, hvor der er et bæredygtighedspotentiale, og hvor vi kan spille en rolle. Skal vi øge fokus på materialer, på genbrug, på brug af mere træ eller CLT? Eller skal vi fokusere på nogle af FN's verdensmål som f.eks. mange lærlinge? Vi har i forvejen fokus på bæredygtighed, men for at komme til næste niveau, er vi nødt til at kortlægge de mulige indsatser og deres effekt. Først herefter, er det muligt at vurdere, hvor der kan forbedres.

Skou Gruppen i SMV:Grøn
- SMV:Grøn er et program under Erhvervsfremmebestyrelsen støttet af EU
- Niras er tilknyttet som Skou Gruppens rådgiver
- Projektet afsluttes marts 2023
- Klimakompasset er etableret af Erhvervsstyrelsen. I Klimakompasset kan virksomheder beregne deres CO2-aftryk og få indblik i, hvordan de kan reducere det.

-tmk

Læs mere om Byggeri

25/11 2022