scroll
Sørg for tilstrækkeligt luftskifte i ældre enfamiliehuse Dug på energiruder er tegn på høj luftfugtighed indendørs, der kan skyldes utilstrækkeligt luftskifte. Fotos: Byg-Erfa.

Sørg for tilstrækkeligt luftskifte i ældre enfamiliehuse

Uanset opførelsesår har alle enfamiliehuse brug for et vist luftskifte af hensyn til bygningens holdbarhed og sundhed. Utilstrækkeligt luftskifte kan f.eks. forårsage høj luftfugtighed og skimmelvækst, der kan påvirke beboernes helbred

Ventilation har til formål at udskifte luften i boligen med frisk udeluft, så partikler, CO2, vanddamp, afgasning fra materialer og andre luftforureninger fjernes. Mangelfuld ventilation kan eksempelvis øge indholdet af vanddamp i indeluften og medføre skimmelsvampevækst på kolde overflader.

Erfaringer viser, at der kan være problemer med mangelfuldt luftskifte i enfamiliehuse – og derfor har Fonden Byg-Erfa udgivet et nyt erfaringsblad med titlen ’Utilstrækkeligt luftskifte i ældre enfamiliehuse’, der kort sagt beskriver, hvordan det undersøges, om boligen har et tilstrækkeligt luftskifte, og hvordan det kan forøges, hvis det er utilstrækkeligt.

- Enfamiliehuse opført i henhold til bygningsreglementerne BR08 og BR10 er som regel meget tætte, men udført uden mekanisk balanceret ventilation. Klimaskærmen tætnes ofte ved renovering af enfamiliehuse opført før BR08, uden at der etableres fornyet/tilstrækkeligt luftskifte, siger Morten Hjorslev Hansen fra Byg-Erfa, der er civilingeniør, ph.d.

- Hvis et enfamiliehus renoveres, så klimaskærmen bliver tættere, bør boligens frisklufttilførsel før og efter renoveringen undersøges. Der vil i disse tilfælde ofte være behov for at etablere supplerende muligheder for frisklufttilførsel, siger han.

Naturlig, mekanisk og balanceret ventilation
Der findes forskellige ventilationsformer i enfamiliehuse bl.a. naturlig ventilation og mekanisk udsugning. De fleste enfamiliehuse opført i henhold til BR08 eller tidligere bygningsreglement har naturlig ventilation, som ofte er suppleret med mekanisk udsugning.

Naturlig ventilation virker ved, at vindtryk og/eller termisk opdrift driver luft gennem ventilationsåbninger i boligen. I den simpleste udformning kan der åbnes og lukkes for ventilationsåbningerne, og i nogle typer kan åbningsgraden justeres.

- Mekanisk udsugning er ventilation, hvor en elektrisk ventilator trækker luft ud af boligen. Det kan f.eks. være en væg- eller loftsmonteret ventilator (små-ventilator) i et bade- eller wc-rum, der enten styres med hygrostat (dvs. er fugtstyret) eller starter, når lyset tænder, siger Morten Hjorslev Hansen.

Det kan også være en kraftigere boksventilator, som suger luft fra et eller flere rum – og mekanisk udsugning kan i øvrigt f.eks. supplere naturlig ventilation, anviser erfaringsbladet, der uddyber ovenstående.

Ved mekanisk ventilation tilvejebringes luftskiftet i alle rum via kanaler af ventilatorer. I nybyggede boliger er mekanisk ventilation balanceret, så der både suges luft ud og blæses luft ind. Det gør det muligt at sikre en god fordeling af friskluft mellem boligens rum. Fugtig luft trækkes ud fra køkken, bade- og wc-rum, og størstedelen af varmen genvindes til frisk udeluft, som derefter blæses ind i boligens opholdsrum, anviser erfaringsbladet.

Hold øje med utilstrækkeligt luftskifte
Generelt er det godt at holde udkig efter tegn på utilstrækkeligt luftskifte. Det kan f.eks. være, hvis den relative luftfugtighed (RF) i indeluften i en længere periode er over 50 % i månederne december til marts.

Det kan være skimmelvækst i hjørner eller på vægge eksempelvis bag ved skabe eller sengemøbler. Det kan være vinduer med dug på tolagsruder, fugtaftegninger eller skimmel/sorte pletter tæt ved glaskanten.

- Hold også øje med dårlig lugt i boligen, en oplevelse af fugtigt indeklima, eller at luften ikke er tilstrækkelig frisk. Luftskiftet kan antages at være tilstrækkeligt, hvis ovennævnte tegn ikke konstateres – men husk, at luftskiftet kan ændre sig, hvis klimaskærmen eller andre forhold i boligen ændres, f.eks. hvis luftspalten under indvendige døre bliver mindre eller ventilationen lukkes, siger Morten Hjorslev Hansen.

Læs mere om undersøgelse af ventilationsforhold, brugeradfærd, ventilationsform, ventiler i loft med aftræk over tag, mekanisk udsugning og emhætter, vurdering af funktionalitet, udbedring, friskluftkvalitet, træk og meget mere i det nye erfaringsblad ’Utilstrækkeligt luftskifte i ældre enfamiliehuse’

Byg-Erfa 

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af ’alment teknisk fælleseje’. De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter. Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build, og Teknologisk Institut.

-dc

1/12 2023