scroll
Stål er blevet mere populært
Nordfløjen på Rigshospitalet.

Stål er blevet mere populært

NCC oplever en stigende interesse for stål fremfor beton i den danske byggebranche

Traditionelt har byggebranchen haft en forkærlighed for beton. Men det billede er ved at ændre sig. Den rådgivende entreprenør NCC oplever en stigende interesse for stål i den danske byggebranche. Samme tendens gør sig gældende på verdensplan, hvor stålproduktionen har været stigende de sidste 10 år. Det viser tal fra Dansk Stålinstitut.

- Med stål har man mulighed for at bygge andre og arkitektonisk interessante byggerier, end det vi kender fra traditionelle betonbyggerier, og det oplever vi, der er en stigende interesse for i markedet, siger Rune Holm Madsen, produktionsdirektør i NCC Danmark, Beton og Råhus.

Han peger på, at det eksempelvis giver mulighed for mere dagslys i byggerierne til gavn for brugerne.

Specialiserede kompetencer
NCC står selv bag stålkonstruktioner på flere store, markante byggerier som Herlev Hospital og Nordfløjen på Rigshospitalet i København, der netop har fejret rejsegilde, og dermed kan fejre opførelsen af mere end 3000 tons stål.

Nordfløjen består af syv længer, som skal huse bl.a. sengeafsnit, operationsstuer og administration. Længerne bliver zig-zagformet, og der er bl.a. brugt stål på taghusene, to frit-hængende gangbroer, og hele den tredje længe, som svæver frit over Finsen Instituttet, består alene af stål.

Ifølge Alex Andersen, der er senior produkti0nschef i NCC og ansvarlig for stålproduktionen på Nordfløjen, er byggeriet ret så kompliceret og har under både fremstillingen og montagen krævet stor faglig indsigt.

- Det er komplekst at håndtere grænsefladerne mellem stålkonstruktionerne og det øvrige byggeri, ligesom bygningens geometri betyder, at der kræves meget stor præcision i beton- og stålarbejdet, siger Alex Andersen, og peger samtidig på, at det har været en stor fordel for NCC, at man selv har været ansvarlige for at koordinere byggeriet, da eksempelvis rækkefølgen og tidspunktet for monteringen af stål i forhold til betondæk er afgørende.

I NCC ser man flere tilsvarende opgaver på vej i markedet, der netop kræver specifikke kompetencer i at integrere stål og beton.

- Vi ser store perspektiver i at arbejde med kombinationen af stål- og betonløsninger, særligt set i lyset af vores stadige stræben efter at kunne tilbyde de mest interessante løsninger for vores kunder, siger Rune Holm Madsen.

-kj

11/10 2016