bygma
bygma
scroll
Stort fald i antallet af arbejdsrelaterede dødsulykkerArbejdstilsynet vil i 2024 have et særligt fokus på ulykkesforebyggelse på store infrastruktur- og byggeprojekter.

Stort fald i antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker

Antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker er på det laveste niveau siden 2018 og er markant lavere i forhold til sidste år. Bygge- og anlægsbranchen er fortsat en af de mest udsatte brancher

Der var 31 arbejdsrelaterede dødsulykker i 2023, viser en opgørelse fra Arbejdstilsynet.

Derudover er der en dødsulykke, hvor det endnu ikke er færdigvurderet, om ulykken skete i forbindelse med arbejdet – dermed lander antallet af dødsulykker i 2023 på et markant lavere niveau end i 2022, hvor 43 personer døde på arbejdet.

Bygge- og anlægsbranchen havde fire dødsulykker i 2023. Byggeriet har i en årrække været blandt de brancher, hvor der sker flest dødsulykker.

Derfor besluttede arbejdsmiljøforligskredsen tilbage i sommer, at Arbejdstilsynet i år og de næste to år skal gennemføre en helhedsindsats mod arbejdsulykker med et særligt fokus på byggebranchen og andre af de tilbagevendende højdespringere.

Derudover er der netop blevet nedsat en ekspertgruppe, der i år og de næste to år skal analysere og samle ny viden om forskellige emner, som kan være med til at forebygge alvorlige arbejdsulykker. 

- Med de nye initiativer har Arbejdstilsynet særligt fokus på de brancher, hvor der sker flest dødsulykker.

- Vi er optaget af, at indsatserne mod arbejdsulykker får en positiv effekt på at nedbringe arbejdsulykkerne i branchegruppen, og derfor arbejder vi bl.a. sammen med de centrale aktører i branchegruppen, siger souschef for ulykker og erhvervssygdomme, Lars Uldall Beck.

Konkret prioriterer Arbejdstilsynet fortsat forebyggelse af ulykkesrisici Bygge- og anlægsbranchen med uanmeldte tilsyn med byggepladser, hvor alle virksomheder på pladsen bliver gennemgået og får afdækket eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

-dc

14/2 2024