Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Trafiktårnet Øst lyser opTranberg Arkitekter fortsætter med Trafiktårnet Øst dansk jernbanebyggeris tradition med at bruge tegl som centralt element i sine byggerier. (Foto: Tranberg Arkitekter)

Trafiktårnet Øst lyser op

Det markante murstens byggeri på det gamle baneterræn på Vesterbro i København, som lyder navnet Trafiktårnet Øst, bliver fremtidens trafikstyringscenter for jernbane og vej

Del artiklen på

Trafiktårnet Øst, som tårner sig op på det gamle baneterræn over for Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København, bliver et centralt knudepunkt for fremtidens trafikstyring af både bane- og vejtrafik.

Fra kontroltårnet kommer Banedanmark til at overvåge og styre fremtidens togtrafik på den københavnske S-bane og fjernbane øst for Lillebælt. Trafikanterne på vejene kommer også til at få glæde af det nye Trafiktårn. I et stort kontrolrum på 2. etage i Trafiktårnet har Vejdirektoratet nemlig indrettet sit nye Trafikcenter med store overvågningsskærme og den nyeste teknologi.

Trafiktårnet Øst er projekteret og tegnet af Tranberg Arkitekter, som i sit udgangspunkt udtrykker sin respekt for den arkitektur, som har kendetegnet dansk jernbanekultur gennem tiderne.Det sker med anvendelsen af teglsten som centralt element både hvad angår eksteriøret, men som også tages med ind i arkitekturen inden for. Dermed fortsætter Tranberg Arkitekter dansk jernbanedrifts tradition med at benytte markant arkitektur og anerkendte arkitekter til sine byggerier.

Synlig milepæl
I takt med, at det eksisterende signalsystem erstattes af nye signalsystemer på både fjernbanen og S-banen, kommer Trafiktårnet Øst til at spille en kernerolle i fremtidens trafikstyring af togtrafikken, som bliver mere automatiseret med de nye signalsystemer.

- Trafiktårnet Øst er en synlig milepæl i arbejdet med fremtidens jernbane. Med ibrugtagningen af kontroltårnet sker der et generationsskifte i måden at styre togtrafikken på, siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

- Vi går fra relæbaserede systemer til moderne, computerbaserede signalsystemer, der sikrer mere rettidig og stabil togdrift. Når udskiftningen af alle signaler er fuldt indfaset med udgangen af 2021, kommer det til at betyde markant færre forsinkelser, kortere rejsetid og mulighed for flere tog til gavn for passagererne, tilføjer direktøren.

Gradvis udrulning
Trafikstyringen flytter gradvist ind i Trafiktårnet Øst i takt med, at de nye signalsystemer bliver rullet ud på S-banen og fjernbanen øst for Lillebælt.

Allerede fra andet halvår 2016 overgår styringen af hele S-banen til kontroltårnet, mens trafikstyringen på fjernbanen gradvist flytter ind fra andet halvår 2017 og frem til 2021, i takt med at det nye signalsystem er klar til brug på de forskellige strækninger.

Når de nye signalsystemer er endelig udrullet på fjernbanen og S-banen bliver fjernstyringen af togtrafikken reduceret fra de nuværende 13 fjernstyrings- og kommandoposter på fjernbanen til to centraler - Trafiktårnet Øst i København og Trafiktårnet Vest i Fredericia.

Døgnbemandet trafikcenter
Vejdirektoratets Trafikcenter vil fra sine lokaler i Trafiktårnet Øst i døgndrift overvåge og styre trafikken på det overordnede vejnet.

- Vores nye Trafikcenter giver os de bedste muligheder for at hjælpe trafikanterne nemt og sikkert frem. Ved hjælp af moderne overvågningssystemer kan vi udsende hurtige og aktuelle trafikmeldinger over hele landet. Og det er også fra Trafikcentrets kontrolrum, at vi håndterer ulykker, arrangerer omkørselsruter, sørger for reparationer og i det hele taget sikrer, at trafikken glider bedst muligt ude på vejene, siger vejdirektør Per Jacobsen.

Som led i den bedre service til trafikanterne indgår Vejdirektoratet og Københavns Kommune et tæt samarbejde i det nye Trafikcenter.

Samarbejdet betyder, at medarbejdere fra Københavns Kommune rykker ind i Trafikcentret, hvor de skal sidde skulder ved skulder med Vejdirektoratets. Hensigten med det nye samarbejde er at skabe de bedst mulige forhold for trafikanterne i hovedstadsområdet, fortæller Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Springer nogle led over
- Der er pres på trafikken i København. En kvart million rejser ind og ud af byen hver dag, og disse pendlere skal trafikcentralen komme til gode. I København kommer vi til at have fokus på at få folk på cykler og i busser hurtigere gennem byen, mens bilisterne på indfaldsvejene ikke oplever, at rejsetiden forringes. Ved at samle kræfterne kan vi springe nogle led over og hurtigere få løst de problemer, der måtte opstå i trafikken, og det skulle gerne kunne mærkes hos slutbrugeren ude på byens asfalt, siger Morten Kabell.

Foruden fremkommeligheden vil trafikanter også kunne opleve den styrkede indsats på trafikinformationsområdet. Fremover vil Vejdirektoratet og kommunen i samarbejde gøre endnu mere ud af at informere byens trafikanter på forskellige digitale platforme som Twitter, gps’er og apps og i fortsat samarbejde med P4’s trafikradio.

Også Københavns overborgmester Frank Jensen (S) giver det nye Trafiktårn Øst nogle ord med på rejsen:

- København vokser, og det skaber pres på trafikken. Hver dag bruger københavnere og pendlere unødig lang tid i trafikken. Med Trafikcenteret skaber vi de bedst mulige forhold for hovedstadens trafikanter uanset om de er i bil, i bus, i tog eller på cykel, siger Frank Jensen.

-cmn


Trafiktårnet Øst set fra Vesterfælledvej på Vesterbro i retning mod Fisketorvet. (Foto: Tranberg Arkitekter)

Læs mere om Byggeri

23/10 2015
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder