LCA
scroll
Tyve med øje for varebiler har for gode arbejdsbetingelserRealtidsdata kan hjælpe med at bremse de tyve, der ribber de danske varebiler, mener Troels Blicher Danielsen fra Tekniq Arbejdsgiverne. Han oplever dog ingen lydhørhed fra politiet.

Tyve med øje for varebiler har for gode arbejdsbetingelser

Rigspolitiet har afvist en anmodning om at gøre tyveridata tilgængelige for virksomheder, der ønsker at forebygge indbrud i varebiler og på byggepladser. Det ærgrer Tekniq Arbejdsgiverne, som opfordrer til politisk handling

Det blev en blank afvisning fra Rigspolitiet, da Erhvervslivets EU- og Regelforum anbefalede, at Rigspolitiet offentliggør oplysninger om indbrud i varebiler og på byggepladser i realtid.

Det ærgrer bl.a. arbejdsgiverorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne.

- Det er besynderligt, at man fra politiets side ikke kan se fornuften i at give virksomhederne mulighed for at reagere og eksempelvis parkere alle deres varebiler bag hegn, når tyvene hærger i et bestemt område. Jeg kan bare konstatere, at dansk politi synes, de er dygtigere på datasiden end politiet i New York, der har arbejdet med big data og offentliggjort realtidsdata i over 10 år – og har dokumenteret, at det virker ved forebyggelse af kriminalitet, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4100 virksomheder inden for el, vvs og metal.

Afvisning undrer
I svaret fra Rigspolitiet oplyses det, at man af hensyn til efterforskningen finder det uhensigtsmæssigt at offentliggøre detaljerede statistikker tæt på anmeldelsestidspunkterne. En forklaring, man ikke giver meget for hos arbejdsgiverforeningen.

- Der er jo ikke tale om, at vi vil have oplysninger om identiteten på de tyve, der efterforskes. Vi ønsker blot, at vore medlemmer får mulighed for at reagere og forhindre, at deres ejendele bliver ribbet. Jeg havde som minimum forventet en invitation til dialog om åbne, offentlige data fra Rigspolitiet, men ikke engang det kan det blive til, siger Troels Blicher Danielsen og uddyber:

- Med tanke på, hvor lille opklaringsprocenten er for denne type forbrydelser, er det nok begrænset, hvor store negative konsekvenser det kan have at give adgang til de data, vi efterspørger.

Realtidsdata er vigtige
Som en understregning af udfordringerne med at gøre nøgletallene om anmeldte forbrydelser tilgængelige, har Rigspolitiets statistiksystem været lukket helt ned i ugevis for at ’sikre korrekte og retvisende data’, som det fremgår af politiets hjemmeside.

- Men sagt lidt firkantet, så kan det jo være lidt ligegyldigt, om statistikken er retvisende, hvis tallene er forældede. Det er jo i virkeligheden meget enkelt: Realtidsdata er vigtigere operationelt end statistik. I min verden ser Rigspolitiet dog data som noget, de skal bruge i deres arbejde, og ikke noget, som omverdenen kan bruge. Intet kunne være mere forkert i 2021. Det datadrevne samfund er kommet for at blive – men åbenbart ikke hos Rigspolitiet... endnu, konstaterer Troels Blicher Danielsen.

Politisk rundtur
Tekniq Arbejdsgiverne har ellers de seneste måneder været på rundtur sammen med medlemsvirksomhederne hos de retspolitiske ordførere fra Folketingets partier for at sætte fokus på problemet med tyverier fra varebiler og byggepladser.

- Vi har faktisk oplevet en stor lydhørhed hos politikerne, der godt kan se problemet i, at man som virksomhed f.eks. kan få sat sit arbejde i stå, når ens varebiler har haft ubudne gæster. Derfor er det også trist, at regeringen foreløbig ikke ser ud til at ville bruge de muligheder for forebyggelse af problemerne, som data kan give. Jeg tænker ellers, det er et oplagt område for regeringens digitaliseringspartnerskab at se nærmere på. Men det tager tilsyneladende tid for enkelte myndigheder at indse, at vi lever i en data-tidsalder, siger Troels Blicher Danielsen.

En rundspørge blandt arbejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder viser ellers, at næsten en fjerdedel af installationsvirksomhederne har været udsat for indbrud i deres servicebiler indenfor de seneste 12 måneder. 27 % oplever desuden, at problemerne med tyverier er stigende. Mere end 16 % af virksomhederne har desuden været udsat for tyverier på byggepladserne.

-los


6/7 2021