scroll
Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkningSøren Søndergaard fra Enhedslisten

Urimeligt at EU-retssag ikke har opsættende virkning

Det tidligere medlem af EU-Parlamentet, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, er ikke overrasket over, at Danmark - trods retssag ved EU-Domstolen - tvinges til at gennemføre Mindstelønsdirektivet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som nævnt i BygTek SKAL Mindstelønsdirektivet være implementeret i medlemsstaterne senest den 15. november 2024

Det gælder også Danmark, der altså ikke kan afvente, at der bliver afsagt dom ved EU-Domstolen i den igangværende retssag om annullation af Mindstelønsdirektivet.

Danmark har protesteret mod direktivet, som man mener griber ind i den danske arbejdsmarkedsmodel, men ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)
Kan Danmark ikke vente med at indføre reglerne – eller lade helt være – til der er faldet dom i sagen.

Tidspunktet for domsafsigelse er endnu ikke fastlagt, men det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der vil blive afsagt dom ultimo 2024/primo 2025. Det er mindst et halvt år efter, at direktivet træder i kraft, og det har ikke opsættende virkning for Danmarks vedkommende.

Urimeligt
Søren Søndergaard fra Enhedslisten siger til BygTek, at han ikke er overrasket over, at Danmark er tvunget til at implementere direktivet, selv om Folketinget og de danske arbejdsmarkedsparter mener, at det strider mod EU’s egne regler:

- Ifølge reglerne har det ikke opsættende virkning, at vi fører en sag ved EU-Domstolen om indgrebet i den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, at vi, inden der falder dom i sagen, skal tvinges til at gennemføre et direktiv, som vi er kraftigt imod og fører retssag for at undgå, siger Søren Søndergaard.

30/11 2023