scroll
Vestfynsk Kommune sparer tonsvis af CO2 på sine bygningerSamlet set er der sket en reduktion på 13 % i forhold til, hvad bygningerne samlet set udleder.

Vestfynsk Kommune sparer tonsvis af CO2 på sine bygninger

Fremover vil der hvert år blive udledt 153 ton CO2 mindre fra de bygninger, som er ejet af Assens Kommune. Det står klart, efter kommunen de seneste to år har udført en lang række tiltag for at gøre bygningerne mere energivenlige

- Som klimakommune arbejder vi hele tiden på, hvordan vi kan bidrage aktivt til en grønnere fremtid med mindre udledning af CO2.

- Det gør vi ved at investere i større naturprojekter med klimaperspektiver, kommunale elbiler, men vi gør det også ved at arbejde klima og bæredygtighed ind i vores nuværende og kommende bygningsmasse og energiforbrug, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen (V).

Assens Kommune er en de 20 første klimakommuner, som fik lagt en klimastrategi og en klimahandleplan.

- I handleplanen kigger vi på, hvordan vi reducerer den CO2-udledning, som sker i Assens Kommune som geografisk område, men den handler i høj grad også om, hvordan kommunen som virksomhed kan reducere vores aftryk på klimaregnskabet, siger Sanne Munk Doll, klimakoordinator i Assens Kommune.

Og her har et af punkterne været at energirenovere kommunens bygninger. Samtlige oliefyr i de kommunale bygninger nedlægges, og kommunen skifter til mere grøn varme i form af fjernvarme og varmepumper.

Samtidig er en stor del af belysningen rundt om i de kommunale bygninger blevet skiftet til LED, og der er blevet lavet energioptimering af ventilationsanlæg og udskiftet flere døre og vinduer.

Med de projekter som er gennemført, og de projekter, som bliver udført i den kommende tid, vil kommunen have sparet i alt 153 ton CO2 årligt på de kommunale bygninger. 

-dc

6/12 2023