LCA
LCA
scroll
VIA udvider og gør plads til bygningskonstruktørerneEjendommen omfatter et bygningsareal på 5500 m2 plus 1600 m2 kælder. VIA planlægger en tilbygning på 1000 m2. Pris for at købe bygningen er 39 mio. kroner.

VIA udvider og gør plads til bygningskonstruktørerne

VIA University College er et skridt nærmere en ny og større campus i Randers. Finansudvalget har tilsluttet sig, at VIA kan købe og udbygge Tradiums ejendom i Paderup syd for Randers

Der bliver plads til flere studerende og gode rammer for studielivet, når VIA University College renoverer og bygger til på erhvervsskolen Tradiums gamle ejendom på Minervavej 57 i Randers.

Finansudvalget har sagt god for, at VIA kan købe bygningerne, der skal renoveres og udbygges.

- Vi glæder os til at komme videre, så vi kan tage imod endnu flere studerende i Randers og tilbyde dem et levende studiemiljø med synergi mellem uddannelserne i området, siger professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard, VIA University College.

Den nye campus bliver en del af et veletableret uddannelsesmiljø med Paderup Gymnasium, Erhvervsakademi Dania og Randers Social- og Sundhedsskole lige i nærheden.

Baggrunden for købet er, at VIA efter sommerferien åbner en ny bygningskonstruktøruddannelse i Randers. VIA forventer, at op imod 80 nye studerende vil blive optaget på uddannelsen hvert år, og at der vil være omkring 200 nye studerende, når uddannelsen er fuldt udrullet.

Dem er der ikke plads til på den nuværende Campus Randers, hvor VIA i forvejen huser omkring 900 studerende på fire andre professionsuddannelser.

- Med den nye campus får vi bedre plads til medarbejdere og studerende, og vi får mulighed for at skabe mere attraktive studiemiljøer. Randers er en vigtig uddannelsesby for VIA, og det markerer vi med den nye fremtidssikrede campus, siger Kirsten Suhr Bundgaard.

VIA University College køber bygningerne den 31. december 2024, men VIA har indgået en aftale om at leje en del af bygningerne før det, så det nye hold af bygningskonstruktører kan begynde deres uddannelse på stedet til august.

De resterende fire uddannelser i Randers skal flytte ud til den nye campus i takt med, at ombygninger og faciliteter bliver klargjort. Flytningen forventes afsluttet i 2028, og derfor er det ikke mange af de nuværende studerende, der vil nå at blive påvirket af det.

VIA har købt bygningerne af erhvervsskolen Tradium, der tidligere har haft EUD10-tilbud, businessuddannelser og industrioperatøruddannelsen i bygningen. Disse uddannelser er flyttet til campusser i midt- og nordbyen.

- Vi har med salget forberedt os på de kommende års faldende ungdomsårgange, der vil betyde færre elever på ungdomsuddannelserne – også i Randers. Men vi beholder bredden i vores uddannelsesudbud og har nu muligheden for at investere i endnu bedre uddannelsesmiljøer på vores øvrige campusser.

- Samtidig er vi glade for at bygningerne bliver overtaget af en samarbejdspartner på uddannelsesområdet, så der fortsat er et stærkt uddannelsesmiljø i sydbyen, siger Lars Michael Madsen, der er direktør for Tradium.

VIA University College overtager bygningerne i Paderup den 31. december 2024. VIA lejer bygninger før det, så det nye hold af bygningskonstruktører kan begynde deres uddannelse på stedet til i august, 2024.

De resterende fire uddannelser i Randers skal flytte til den nye campus i takt med, at ombygninger og faciliteter bliver klargjort. Flytningen bliver først afsluttet i 2028, og derfor vil det være de færreste af de nuværende studerende, der vil nå at blive påvirket af flytningen.

 

14/6 2024