LCA
LCA
scroll
Vigtig trafikåre til København rammes af vejarbejde i et årFOTO: Vejdirektoratet

Vigtig trafikåre til København rammes af vejarbejde i et år

Mange trafikanter i København, der skal til og fra Nordsjælland, må den kommende tid væbne sig med ekstra tålmodighed, hvis de skal gennem, Bellahøjtunnelen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Fredag 1. marts går Vejdirektoratet i gang med en større indvendig renovering af vejtunnelen, der går under Bellahøj og fortsætter ad Bispeengsbuen og Åboulevarden.

Arbejdet varer mere end et år og er nødvendigt for at reparere betonskader forårsaget af nedsivende vand.

De tidligere år har der været udført fugtmembran ovenpå tunnelen, der er bygget i beton af varierende kvalitet, og det har nu ført til vandindtrængningsskader på de lodrette slidsevægge, der ikke er fugtisolerede. Tunnelen blev indviet i 1969

Kun to smalle kørespor
Det er et omfattende stykke arbejde at reparere hele den indvendige betonkonstruktion i så stor en tunnel, og opgaven forventes derfor først at være afsluttet i april 2025.

Arbejdet bliver udført bag afspærring og finder primært sted i dagtimerne.

Trafikalt betyder renoveringsarbejdet, at der til dagligt vil være to smalle kørespor igennem tunnelen.

Om natten vil tunnelen ind imellem blive totalspærret i tidsrummet 23.00-5.00. Når det er tilfældet, bliver trafikanterne ført ad parallelgaderne.

Desuden vil der i perioder være indskrænkninger til kun et spor farbart i tunnelen inden for tidsrummet lørdag aften til mandag morgen.

Fakta
Bellahøjtunnelen er 367 meter lang og fører trafikken gennem to tunnelrør, som hver er cirka 13 meter brede.

Tunnelrørerne rummer hver to kørespor, et nødspor og et smalt nødfortov. Fodgængere og cyklister har ikke adgang til tunnelen.


25/2 2024