LCA
scroll
Vigtig vejtunnel skal malesFoto: Vejdirektoratet

Vigtig vejtunnel skal males

Guldborgsundtunnelen bliver dog ikke helt spærret af. Trafikken ledes over i tunnelerne på skift

Af Dan Bjerring

Guldborgsundtunnelen på motorvejen mellem Falster og Rødby er en af Skandinaviens landets hovedfærdselsårer, og der venter nu en længere periode med delvise spærringer af tunnelen, når Vejdirektoratet mandag 22. april begynder på et større malerarbejde.

Den nuværende maling er nu så nedslidt, at det er nødvendigt at male igen, og den sidste maling forventes at være påført i begyndelsen af oktober.

Malerarbejdet skal levetidsforlænge tunnelen, der blev bygget i perioden 1985-1988 og bliver en vigtig del af den kommende Femernforbindelse

Tunnelrør males på skift
For trafikanter på E47-motorvejen betyder malerarbejdet, at der vil være færre spor at køre på end normalt.

De to tunnelrør vil blive malet på skift, og det betyder, at trafikken bliver ledt fra det ene tunnelrør til det andet. Der vil derfor altid være ét spor farbart i begge retninger.

Arbejdet er inddelt i flere faser. I den første fase bliver trafikanter i nordgående retning periodevist ledt over i det sydgående tunnelrør. Dog vil trafikreguleringen blive ophævet i det omfang, det kan lade sig gøre.

Normal sommerferie
Fra mandag 13. maj til onsdag 3. juli vil det nordgående tunnelrør være afspærret hele døgnet, hvor trafikken bliver afviklet i det sydgående tunnelrør. I sommerferien afvikles trafikken normalt.

Arbejdet bliver genoptaget mandag 5. august, hvor det sydgående tunnelrør skal males, og trafikanter bliver derfor ledt over i det nordgående tunnelrør. Hvis alt går efter planen, kan arbejdet afsluttes i begyndelsen af oktober.

17/4 2024