LCA
scroll
VinduesIndustrien: alt for lidt energirenoveringTilskud, fradrag eller krav til ejere af offentlige bygninger om at spare på energien kunne fremme mere energirenovering, mener Johny H. Jensen, direktør for VinduesIndustrien. Foto: VinduesIndustrien

VinduesIndustrien: alt for lidt energirenovering

Der bør gøres mere for at spare på energien i eksisterende bygninger – og her kan energieffektive vinduer give store gevinster, fremhæver VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen

Af Kim Sejr, journalist

Energirenoveringen halter bagefter. Og det går udover målet om at nedbringe forbruget af energi i bygningsmassen.

-Arbejdet med energirenovering er skuffende lavt, hvis Danmark skal indfri sin forpligtelse i EU’s bygningsdirektiv om at nedbringe energiforbruget i bygningsmassen.

Det kræver, at der sættes skub i renoveringen af de eksisterende bygninger, for foreløbig ligger varmeforbruget i bygninger fortsat unødvendigt højt i Danmark, og vi er langt fra EU’s mål om at reducere det gennemsnitlige energiforbrug i beboelsesejendomme med 16 pct. pr. m2 i 2030 og med 20-22 pct. pr. m2 i 2035, pointerer Johny Jensen, direktør for VinduesIndustrien.

Johny Jensen kan nemlig konstatere, udskiftningen er vinduer er gået markant tilbage med næsten 23 procent sidste år.

Politiske indgreb

-Det er ærgerligt, at der ikke bliver gjort mere for at spare på energien i eksisterende bygninger.

Derfor skal vi stadig spare på energien hvor vi kan. Sammen med bygningsdirektivet kalder det på politiske greb, som fremmer vinduesudskiftning i eksisterende boliger, siger Johny Jensen og uddyber:

-En politisk løsning kunne både være i form af tilskud, et fradrag eller deciderede krav til ejere af offentlige bygninger om at spare på energien. Men det skal være uden skærpede komponentkrav, som kun fordyrer produktet. Vi har i forvejen udviklet nogle af verdens mest energieffektive vinduer i Danmark, så det gør kun produkterne dyrere, hvis man stiller endnu flere krav end dem, der er i forvejen, understreger branchedirektøren.

Han peger bl.a. på de analyser der viser, at en komplet vinduesudskiftning til vinduer i energiklasse A kan forbedre hele husets energimærke med et trin på A-G skalaen og spare beboerne for flere tusind kroner om året.

-De produkter, som forlader vinduesfabrikkerne i dag, er langt mere energieffektive end det, som var kravet i 00’erne. Siden 2009 er energikravene til nye vinduer i Danmark blevet skærpet tre gange. Hver skærpelse har forbedret energieffektiviteten med 25 %. Det betyder, at vinduer solgt i dag er markant mere energieffektive end for blot 15 år siden, fremhæver Johny Jensen.

Energieffektive vinduer

Siden vinduesbranchen i 2009 lavede en aftale med myndighederne om gradvis skærpelse af energikravene til nye vinduer, er der sket en markant forbedring af produkternes energimæssige egenskaber.

Hele tre gange er kravene til nye vinduer blevet skærpet med 25 %, senest i februar 2021, hvor de nuværende krav om energineutrale vinduer i klasse A blev skrevet ind ibygningsreglementet.

Faldende salg af vinduer

Salget af vinduer faldt kraftigt sidste år. Det viser brancheforeningen VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023.

Statistikken viser en samlet tilbagegang på salget i Danmark på 22,6 pct. i styk og 17,9 pct. i pris for hele året. Tilbagegangen på salget i udlandet er på 15,1 pct. i styk og 6,5 pct. i pris.

Det bragte salget af vinduer i Danmark på det laveste niveau i mere end 10 år, målt i volumen, mens man skal tilbage i 2019 for at finde en lavere omsætning.

EU´s Bygningsdirektiv

Medlemslandene skal sikre, at beboelsesbygninger reducerer det gennemsnitlige energiforbrug med 16 procent i 2030 og med 20-22 procent i 2035. 55 procent af energireduktionen skal opnås gennem renovering af de bygninger, der klarer sig dårligst.

Når det gælder minimumsstandarder for energimæssig ydeevne i erhvervsbygninger, skal de ligge over de 16 procent, der har den dårligste ydeevne inden 2030, og i 2033 over 26 procent.

Læs videre i tillægget Vinduer & Facader, der netop er udkommet med april-udgaven af BygTek.

 

11/4 2024