scroll
Voldsomt fald i kulforbruget

Voldsomt fald i kulforbruget

Forbruget af kul faldt 30,3 procent, og naturgasforbruget faldt 10,8 procent i de første ni måneder af 2023 sammenlignet med samme periode året før

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Danmarks energiforbrug faldt med 1,8 procent i de første ni måneder af 2023 i forhold til samme periode året før, og det var især det samlede forbrug af kul, der faldt med ikke mindre end 30,3 procent. På de centrale kraftværker var kulforbruget 38,1 procent lavere i de første ni måneder af 2023 sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug i de seneste fem år.

Forbruget af naturgas var 10,8 procent mindre end i samme periode sidste år. Det lavere forbrug af naturgas skyldes ifølge Energistyrelsen dels et fald i forbruget af gas på 3,0 procent og samtidig en stigning i andelen af bionaturgas i ledningsgassen, så forbrugernes gas inklusiv offshore forbrug i de første ni måneder af 2023 bestod af 32,7 procent bionaturgas i forhold til 26,8 procent i samme periode i 2022.

Mere vedvarende energi
Forbruget af vedvarende energi steg 0,3 procent i årets første ni måneder. Mens den samlede vindkraftproduktion var 1,6 procent lavere end året før, steg elproduktionen fra solceller 55,2 procent i forhold til den tilsvarende periode i 2022. Det skyldes især, at der er kommet flere solcelleanlæg i drift.

Danmarks nettoimport af el fra de omkringliggende lande steg fra 5,2 PJ til 7,1 PJ i de første ni måneder af 2023. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 1,4 procent lavere i de første ni måneder af 2023 i forhold til samme periode året før.

Øvrige resultater:
• Forbruget af jetbrændstof steg med 18,1 procent i de første ni måneder af 2023 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien.

• Forbruget af gas-dieselolie faldt med 3,5 procent og benzin er steget med 1,3 procent

• Forbruget af biomasse på de centrale kraftværker var 12,3 procent lavere.

• Den samlede produktion af primær energi var næsten uændret i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi og naturgas steg henholdsvis med 4,0 procent og 3,1 procent, mens produktionen af råolie faldt 8,9 procent

23/11 2023