Aktuelle nyheder - Byggeri

Voldsomt økonomisk blåt øje til virksomhederneVirksomhederne skal betale dyrt for fejlskøn i ministerium

Voldsomt økonomisk blåt øje til virksomhederne

AUD-bidrag stiger med 55 procent i 2022, når bidraget stiger fra 2.354 kroner til 3.639 kroner

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Trods protester fra blandt andre Dansk Arbejdsgiverforening stiger bidraget til ’Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag’ med næsten 1.300 kroner pr medarbejder.

Dansk Arbejdsgiverforening peger i et høringssvar på, at lovforslaget lægger op til øgede bidragsbetalinger for arbejdsgiverne på cirka 2,6 milliarder kroner, og at det savner mening at øge byrderne for virksomhederne i et sådant omfang i en tid, hvor mange brancher fortsat er ramt af restriktioner og reduceret aktivitet som følge af covid-19-krisen.

Underskud skal ikke dækkes på én gang
DA erkender, at der ifølge reglerne i en periode skal indkræves flere penge gennem virksomhedernes AUB-bidrag for at rette op på underskuddet, men peger samtidig på, at der ikke er grund til at indkræve alle pengene på én gang.

Der er altså principielt intet til hinder for, at man kan sprede betalingerne ud over flere år, så man lader virksomhederne komme helskindet igennem krisen.

Rigsrevisionen udarbejdede i 2020 en beretning om Børne- og Undervisningsministeriets forvaltning af AUB-ordningen, hvoraf det fremgik, at der bør være ’balance mellem indtægter og udgifter over en kortere årrække’.

DA er grundlæggende enig i princippet, men fastslår netop, at ingen regel betyder, at et underskud skal indbetales på én gang – og slet ikke når underskuddet er i en størrelsesorden, der overstiger flere milliarder kroner.

Fejlskøn af ministeriet
DA understreger også, at underskuddet IKKE er opstået, fordi aktiviteten i 2020 var højere end budgetteret, men at det skyldes, at Børne- og Undervisningsministeriet lavede et fejlskøn på cirka to milliarder kroner, da ministeriet skulle vurdere de økonomiske konsekvenser af trepartsaftalen om lærlinge fra maj 2020.

DA er indforstået med, at bidragssatsen kan blive ændret, når der foreligger en fast model for implementeringen af en ny AUB-ordning, der skal refundere arbejdsgiverne for udgifter til pension for elever og lærlinge på 18-19 år samt for elever på 25 år og derover.

Nej til justering
I en kommentar til høringsvaret fra DA skriver Børne- og Undervisningsministeriet blandt andet, at ’høringssvaret om en justering af modellen for det fleksible AUB-bidrag har ikke givet anledning til justering af lovforslaget, da en sådan ændring vil kræve opbakning blandt alle aftaleparter bag trepartsaftalen’.

- Af de fremsendte høringssvar er det alene arbejdsgiversiden, som har anmodet om at ændre den aftalte ordning, så tilbagebetalingen af underskuddet i 2020 fordeles over flere år. FH har efter høringen afvist at indgå en delaftale vedrørende AUB-bidraget for isoleret at løse problemstillingen. På den baggrund har høringssvarene ikke givet anledning til ændring af lovforslaget…

FAKTA
AUB-bidrag betales for alle medarbejdere - dog ikke for den første og hver 50. medarbejder samt elever under erhvervsuddannelse.

Læs mere om Byggeri

2/12 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.