LCA
LCA
scroll
Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagenUndersøgelsen er lavet af Swedoor og dataindsamlingsbureauet Bilendi i foråret 2023, hvor der er indsamlet data fra 1000 nationalt repræsentative respondenter, som bor i ejer- eller andelsbolig.

Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen er det kun en lille andel af de adspurgte, der har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet

Støj er et stigende problem blandt mange boligejere, som dagligt udsættes for uhensigtsmæssige støjgener.

I Danmark er vejtrafik ifølge Miljøstyrelsen den største kilde til støjproblemer, og knap 800.000 boliger – næsten hver tredje bolig – er placeret i områder med et uacceptabelt støjniveau, hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan uhensigtsmæssig trafikstøj over en længere periode medføre gener og helbredsproblemer som hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, øget risiko for hjertesygdomme samt hormonelle påvirkninger.

Nu viser en ny undersøgelse, at mere end hver tredje dansker er generet af støj fra trafik i hverdagen. Det er dørproducenten Swedoor, der i samarbejde med dataindsamlingsbureauet Bilendi står bag undersøgelsen med mere end 1000 besvarelser fra danske boligejere.

Her fremgår det blandt andet, at 41 % af de adspurgte oplever uhensigtsmæssige støjgener fra trafik.

- Det er naturligvis bekymrende, at så stor en andel af danskerne hver dag udsættes for støjgener på et uhensigtsmæssigt niveau, som kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

- Udover vejtrafik udpeges larm fra naboer som den næststørste kilde til støjgener, hvilket 28 % af de adspurgte i undersøgelsen oplever, lyder det fra Hauke Thiessen, der er salgsdirektør hos Swedoor i Danmark.

Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen viser undersøgelsen samtidig, at det kun er en lille andel af de adspurgte, der rent faktisk har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet.

- Det kunne tyde på, at mange ikke er bevidste om, hvad man konkret selv kan gøre for at mindske støjen. Undersøgelsen viser eksempelvis, at det kun er 5 %, der har udskiftet vinduer eller yderdøre med henblik på at dæmpe støjen.

- Men her kan man faktisk gøre en betydelig forskel, uden at det kræver en hel masse, siger Hauke Thiessen, som forventer, at boligejere fremadrettet vil stille flere krav til hjemmet, når det kommer til lydniveau i og omkring boligen.

Ifølge undersøgelsen har størstedelen af de adspurgte, som har foretaget boligforbedringer med henblik på at støjdæmpe, lavet gulvisolering (73 %) efterfulgt af udskiftning af indvendige døre (8 %), vinduer og yderdøre (5 %), vægisolering (5 %), mens 18 % har svaret, at de ikke har gjort noget for at dæmpe støjen.

-dc

1/11 2023
 • Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  doere-vinduer ›Den grønne omstilling er rykket ind i danskernes bolig, hvor knap 7 ud af 10 ifølge en undersøgelse har foretaget bæredygtige ændringer det seneste år. Produkternes levetid er samtidig et af de vigtigste parametre for danskerne
 • Et samlingspunkt for fagfolk

  Et samlingspunkt for fagfolk

  doere-vinduer ›Håndværkskollegiet i Horsens, der for nyligt har taget imod sine første beboere, opføres med både æstetik og bæredygtighed i højsædet, og Swedoor har blandt andet leveret godt 260 døre og 250 glaspartier til projektet
 • Fra energiforvirring til energirenovering

  Fra energiforvirring til energirenovering

  byggeri ›70 procent af de danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi
 • Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  doere-vinduer ›Et udvidet produktunivers skaber behov for at inspirere kunderne på ny vis. Derfor har Krone Vinduer investeret i udstillinger i både Rødovre, i Horsens og på vinduesfabrikken i Harken ved Hjørring. Det kan aflæses i stigende besøgstal – og mere salg
 • Nordens største kollegie har fået en større makeover

  Nordens største kollegie har fået en større makeover

  arkitektur ›1024 lejemål på Øresundskollegiet på Amager har igennem tiden været det første hjem for mange studerende. Med sin lange historie opstod der et behov for udskiftning af kollegiets 1600 vinduer og døre
 • Færre sætter bolig til salg

  Færre sætter bolig til salg

  byggeri ›12 procent af boligejerne har planer om at sætte boligen til salg, og det er færre end i begyndelsen af 2024 og for et år siden
 • Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  doere-vinduer ›Ejendomsselskabet Heimstaden Danmark investerer et trecifret millionbeløb i at renovere en af Frederiksbergs historiske ejendomme. De over 700 lejemål i Hostrups Have får nye energivinduer i et design, der minder om de oprindelige vinduer fra 1930’erne
 • Så er der igen tilskud til energirenovering

  Så er der igen tilskud til energirenovering

  politik ›Energirenoveringspuljen er igen åbnet. Indtil nu har flere end 20.000 borgere energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer