LCA
LCA
scroll
Salget af vinduer styrtdykker

Salget af vinduer styrtdykker

Svigtende aktivitet i nybyggeriet, færre energirenoveringer og større vinduespartier kan aflæses i VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023

Efter nogle år med høj byggeaktivitet og mange energirenoveringer er der nu lav aktivitet i både nybyg og renovering. Samtidig går tendensen i retning af større vinduespartier, så det samlede antal solgte vinduer ikke er så højt længere. Det ses i brancheforeningen VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023.

Statistikken viser en samlet tilbagegang på salget i Danmark på 22,6 % i styk og 17,9 % i kr. for hele året. Tilbagegangen på salget i udlandet er på 15,1 % i styk og 6,5 % i kr. Dermed er salget af vinduer i Danmark nu på sit laveste niveau i mere end 10 år målt i antal vinduer, mens vi skal tilbage til 2019 for at finde et år med en lavere omsætning i kroner og ører.

Lavpunktet er et resultat af flere faktorer, der alle peger i samme retning

- Vinduesbranchen nød til en vis grad godt af corona-årene, hvor mange boligejere benyttede lejligheden til at renovere deres bolig eksempelvis med nye vinduer. Nu falder den efterspørgsel, og det kan aflæses direkte både på omsætningen i kroner og ører og i det samlede antal vinduer, som er solgt i 2023, siger VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen.

En lille del af forklaringen på det faldende antal solgte nye vinduer skal dog også ses i trenden med stadigt større vinduer i både nye bygninger og ved vinduesudskiftninger. Boligejeren benytter nemlig ofte lejligheden til at øge vinduesarealet for eksempel ved at slå to små vinduer sammen til ét stort og dermed få mere dagslys ind i boligen.

Lav byggeaktivitet, færre renoveringer og større vinduer: Alt peger dermed i retning af et fald i antallet af nye vinduer til det danske marked.

Store besparelser at hente
Tendensen ser umiddelbart ud til at fortsætte lidt endnu. Det afsløres blandt andet af de seneste tal fra Danmarks Statistik, som viser, at både påbegyndt byggeri og byggetilladelser fortsat falder. Branchen må derfor indstille sig på at navigere i et ændret marked. Men Johny H. Jensen er alligevel optimistisk over, at salget af nye vinduer nok skal komme op i omdrejninger igen.

Det skyldes de samfundsmæssige forpligtelser, der dikterer, at flere tvinges til at energioptimere og nedbringe CO2-udslippet.

- Analyser peger på, at en komplet vinduesudskiftning til vinduer i energiklasse A kan forbedre hele husets energimærke med et trin på A-G skalaen og spare beboerne for flere tusind kroner om året i varmeudgifter, siger Johny H. Jensen.

Med andre ord er der stadig en del lavthængende frugter at plukke for mange bygningsejere og for Danmarks samlede energiforbrug. Og det kan der blive brug for, hvis Danmark skal indfri sin forpligtelse i EU’s bygningsdirektiv om at nedbringe energiforbruget i bygningsmassen. Men det kræver, at der sættes skub i renoveringen af den eksisterende bygningsmasse, for foreløbig ligger varmeforbruget i bygninger unødvendigt højt i Danmark, der er langt fra EU's mål om at reducere det gennemsnitlige energiforbrug i beboelsesejendomme med 16 % pr. m2 i 2030 og med 20-22 % pr. m2 i 2035.

Behov for politiske løsninger
Den lave renoveringsrate ærgrer branchedirektøren.

- Det er ærgerligt, at der ikke bliver gjort mere for at spare på energien i eksisterende bygninger. Det er korrekt, at Danmark er i gang med en omlægning i store dele af varmeforsyningen til grøn energi, men EU’s klimamål taler jo netop om at afskaffe ’Energy poverty’ – altså energifattigdom – som er en anden måde at sige, at der skal være nok af billig, grøn energi til os alle sammen. Derfor skal vi stadig spare på energien, hvor vi kan. Sammen med bygningsdirektivet kalder det på politiske greb, som fremmer vinduesudskiftning i eksisterende boliger, siger Johnny H. Jensen.

Og her ønsker han sig politiske løsninger, som er enkle og ikke fordyrende for bygningsejeren.

- En politisk løsning kunne både være i form af tilskud, et fradrag eller deciderede krav til ejere af offentlige bygninger om at spare på energien. Men det skal være uden skærpede komponentkrav, som kun fordyrer produktet. Vi har i forvejen udviklet nogle af verdens mest energieffektive vinduer i Danmark, så det gør kun produkterne dyrere, hvis man stiller endnu flere krav end dem, der er i forvejen, understreger branchedirektøren.

Siden vinduesbranchen i 2009 lavede en aftale med myndighederne om gradvis skærpelse af energikravene til nye vinduer, er der sket en markant forbedring af produkternes energimæssige egenskaber. Hele tre gange er kravene til nye vinduer blevet skærpet med 25 % - senest i februar 2021 – hvor de nuværende krav om energineutrale vinduer i klasse A blev skrevet ind i bygningsreglementet.

- De produkter, som forlader vinduesfabrikkerne i dag, er langt mere energieffektive end det, som var kravet i 00’erne. Samtidig er de virksomheder, som er tilsluttet branchestandarden DVV, gået over til igen at bruge kernetræ i vinduesfremstillingen – præcis som man gjorde for 100 år siden, siger Johny H. Jensen.

-dc

26/2 2024
 • Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  Bæredygtige byggematerialer er brandvarme hos danske boligejere

  doere-vinduer ›Den grønne omstilling er rykket ind i danskernes bolig, hvor knap 7 ud af 10 ifølge en undersøgelse har foretaget bæredygtige ændringer det seneste år. Produkternes levetid er samtidig et af de vigtigste parametre for danskerne
 • Et samlingspunkt for fagfolk

  Et samlingspunkt for fagfolk

  doere-vinduer ›Håndværkskollegiet i Horsens, der for nyligt har taget imod sine første beboere, opføres med både æstetik og bæredygtighed i højsædet, og Swedoor har blandt andet leveret godt 260 døre og 250 glaspartier til projektet
 • Fra energiforvirring til energirenovering

  Fra energiforvirring til energirenovering

  byggeri ›70 procent af de danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi
 • Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  Større udstillinger giver 40 % flere besøgende

  doere-vinduer ›Et udvidet produktunivers skaber behov for at inspirere kunderne på ny vis. Derfor har Krone Vinduer investeret i udstillinger i både Rødovre, i Horsens og på vinduesfabrikken i Harken ved Hjørring. Det kan aflæses i stigende besøgstal – og mere salg
 • Nordens største kollegie har fået en større makeover

  Nordens største kollegie har fået en større makeover

  arkitektur ›1024 lejemål på Øresundskollegiet på Amager har igennem tiden været det første hjem for mange studerende. Med sin lange historie opstod der et behov for udskiftning af kollegiets 1600 vinduer og døre
 • Færre sætter bolig til salg

  Færre sætter bolig til salg

  byggeri ›12 procent af boligejerne har planer om at sætte boligen til salg, og det er færre end i begyndelsen af 2024 og for et år siden
 • Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  Største ordre nogensinde: 5200 vindues- og dørelementer skal moderniseres

  doere-vinduer ›Ejendomsselskabet Heimstaden Danmark investerer et trecifret millionbeløb i at renovere en af Frederiksbergs historiske ejendomme. De over 700 lejemål i Hostrups Have får nye energivinduer i et design, der minder om de oprindelige vinduer fra 1930’erne
 • Så er der igen tilskud til energirenovering

  Så er der igen tilskud til energirenovering

  politik ›Energirenoveringspuljen er igen åbnet. Indtil nu har flere end 20.000 borgere energirenoveret boligen med tilskud fra Energistyrelsens puljer