bygma
bygma
scroll
Tømrerprisen 2023 går til Jakon for stor renovering af Nyboder Etape 2 omfatter 83 boliger i Haregade, Suensonsgade og Tigergade.

Tømrerprisen 2023 går til Jakon for stor renovering af Nyboder

Jakon vinder årets Tømrerpris for den femårige renovering af to ’stokke’ i Nyboder. Prisen gives for det omfattende og fagligt meget krævende arbejde med at sætte fredede bygninger i stand og samtidig opdatere boligen til nutidens boligmæssige krav

Tømrerprisen 2023 gives til Jakon for den meget omfattende og fagligt meget krævende restaurering/renovering af to længer – eller ’stokke’ som det kaldes i Nyboder. Over en femårig periode er 83 lejligheder i de to stokke nærmest blevet skrællet ned til de bare vægge – mens alt er blevet registreret og vurderet, om restaurering var mulig, eller nyt skulle fremstilles i nøjagtig kopi. For derefter at genmontere og bygge længerne op igen.

Nyboder blev fredet i 2006, og stort set hele Nyboder har i mange år før og efter været i forfald. Hele bebyggelsen trænger derfor kraftigt til restaurering/renovering samt en opdatering af boligerne for nutidige krav til isolering, ventilation, brand og varmeanlæg.

Jakon har også haft tømrerstorentreprisen i et pilotprojekt ’Etape 1’, hvor man ligeledes restaurerede/renoverede et antal lejligheder.

Etape 2 – denne entreprise – er nu ved sin afslutning – og der er planlagt yderligere fem etaper for resten af Nyboder-lejlighederne, før man er helt igennem med en opdatering af boligerne med ’de lave stuer i Nyboder’.

Prisen gives for det omfattende og fagligt meget krævende arbejde med at sætte fredede bygninger i stand og samtidig opdatere boligen til nutidens boligmæssige krav.

Tagkonstruktionen var ramt af råd og svamp, og nyt tømmer blev tilvirket og isat på de steder, hvor nyt var påkrævet. Tagkviste er restaureret, eller helt nye er fremstillet af Jakon på eget værksted i nøjagtig kopi.

Vægpaneler i lejlighederne er registreret og nedtaget – renoveret – og opsat igen. Derudover er over 800 vinduer og lige så mange døre og skodder blevet sat i stand eller nyfremstillet på eget værksted af Jakon.

Nyboder er oprindeligt fra 1631 og videre udbygget i 1700 og 1800-tallet. På et tidspunkt boede cirka 10 % af Københavns befolkning i Nyboder. Det blev bygget til ansatte i kongens søværn. I dag har alle tre værns ansatte mulighed for at bo i Nyboder, så længe man er ansat.

Nyboder har i flere omgange været truet af forslag om nedrivning eller salg, men har ’overlevet’ alle disse forsøg i kraft af den københavnske befolknings kraftige protester. En del af de renoverede lejligheder i etape 2 entreprisen er små lejligheder – de mindste er på 30 m2 i et plan, hvor et bryggers (med vaskemaskine) deles med overboen. Disse lejligheder skal nu indgå i et campusområde, hvor unge studerende blandt de tre værns personel kan leje sig ind i studietiden.

Overalt i tagkonstruktionen er der luset nyt træ ind i de bærende spær. Det krævede store mængder tømmer indkøbt et år inden opstart og sat på lager for at sikre levering af tømmer i god kvalitet. 

Priskomitéens motivering
I løbet af de knap 400 år, som de ældste af husene i Nyboder har eksisteret, har der flere gange været tilløb til at rive de gamle huse ned. Heldigvis mislykkedes forsøgene. I dag er der næppe nogen, der kunne finde på at tale om at rive Nyboder ned.

Nyboder er i dag en del af vores bygningskulturarv. Da husene blev opført, var de langt over tidens standard. Der er husene så efterhånden blevet overhalet indenom. Hvilket gør de nu nødvendige restaurerings- og renoveringsarbejder af husene i Nyboder ret kostbare, da husene er fredet for længst. Og fagligt kræves der de højeste faglige kundskaber hos både bygherre, rådgivere – og ikke mindst de udførende.

Priskomiteen for Tømrerprisen har valgt at tildele Tømrerprisen 2023 til Jakon for det udførte arbejde i forbindelse med restaurering/renovering af ’De gule stokke’ i Nyboder, Etape 2 - ialt 54 boliger med i alt 83 lejemål. Arbejdet har været omfattende, idet alle bygningsdele, der kunne bevares, skulle bevares.

Disse blev demonteret - f.eks. vinduesplader, fodpaneler, gericther, vægpaneler, pilastre, forsatsvinduer samt indvendige og udvendige døre.

Råd i bærende trækonstruktioner er blevet dokumenteret og træet udskiftet. Og alt monteret igen efter reparation eller fremstilling af nyt tilsvarende. En fagligt meget krævende entreprise, hvor tømrerfagets kvaliteter har været i fokus.

Priskomiteen har også lagt vægt på det særlige forhold, at Jakon har bestræbt sig på at få så mange lærlinge som muligt involveret i det store restaureringsarbejde. Det er vigtigt, at de unge i faget tilegner sig viden og erfaring i tømrerfagets klassiske discipliner, og i denne entreprise har der været de helt rigtige muligheder for unge lærlinge.

Jakon har p.t. 47 lærlinge undervejs i uddannelsesforløbet som tømrersvend. Efter endt restaurering/renovering fremstår husene klar til at huse nye lejere i mange år fremover - istandsat med nænsom hånd og nu opgraderet til nutidens krav for brand/lyd og isolering.

Tømrerprisens formål
Formålet med tømrerprisen, som uddeles af Københavns Tømrerlaug, er at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et byggeri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor tømrerfaget på anden vis har spillet en afgørende rolle.

Tømrerprisen kan også gives ved nytænkning og dristig arkitektur, hvor træ er hovedbygningsdelen. Det er et krav, at både håndværk og materialer er af høj kvalitet.

Tømrerprisen er på 150.000 kr. Den kan uddeles hvert år og evt. opdeles. Hvis priskomitéen ikke vurderer, at der er en egnet modtager, kan komitéen undlade at uddele prisen. Tømrerprisen er indstiftet og finansieret af Kirsten og Freddy Johansens Fond.

Priskomitéen består af
Jan Søndergaard, Arkitekt, professor på Arkitektskolen i København
Peter Stenholm, CEO, EjendomDanmark
Christian Oversø, Viceoldermand, Københavns Tømrerlaug
Michael Bach Sørensen, Oldermand, Københavns Tømrerlaug

Tidligere prismodtagere
2009: The Scandinavian Golf Club i Farum.
2011: Pier i Svanemøllebugten i København.
2012: Kræftpatienternes Hus Hejmdal i Århus.
2014: Hotelfløjen på Forsikringsakademiets kursus- og konferencecenter Rungstedgaard i Nordsjælland, arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg og entreprenørfirmaet HP BYG.
2015: Forskning i krydslamineret træ, CLT (professor Poul Henning Kirkegaard, Aarhus Universitet). Planlagt højhus i CLT (arkitektfirmaet C. F. Møller). Dome of Visions (NCC).
2016: Frilandsmuseet i Lyngby for genopførelsen af bindingsværks-huset
Stenstruphuset i 2015.
2017: Danmarks Tekniske Universitet, DTU, sammen med arkitektteamet Rørbæk og Møller Arkitekter/ Christensen & Co. Arkitekter for opførelsen af Bygning 201 - i daglig tale kaldet ‘Biosfæren’.
2018: Besøgscenter ved Hammershus Borgruin / i deling mellem hovedentreprenøren – Nordbornholms Byggeforretning ApS - og rådgiverteamet, Arkitema Architects i samarbejde med professor Christoffer Harlang og Wissenberg Rådgivende Ingeniørfirma.
2022: Zoolab / i deling mellem bygherre, Zoologisk Have København og arkitekt Claus Pryds.

-dc

14/11 2023