scroll
Facadeløsning matcher krav til æstetik, kvalitet og pris i institutionsbyggeriInstitutionen, der har plads til godt 220 børn fordelt på vuggestue og børnehave, forventes at blive taget i brug sidst i februar.

Facadeløsning matcher krav til æstetik, kvalitet og pris i institutionsbyggeri

SPONSORERET INDHOLD: Snart bliver Amager en daginstitution rigere. Bag projektet står Københavns Kommune og konsortiet Trust, der bl.a. har peget på Cembrit som leverandør af lette facader. Cembrit er valgt på kombinationen af pris, kvalitet og æstetik

En støt stigende befolkningstilvækst i Københavns Kommune har skabt et stort behov for flere pladser på kommunens skoler og daginstitutioner. Derfor er en ny integreret daginstitution på Amager i disse dage ved at blive færdiggjort.

Projektet, der efter planen står færdigt i slutningen af februar, er det nyeste samarbejde mellem Københavns Kommunes bygherreenhed, Københavns Byggeri (ByK) og leverandørkonsortiet Trust. Cembrit er valgt som leverandør af lette facadeplader til den 2271 kvadratmeter store bygning, der skal integreres med den eksisterende Amagerbro skole og fritidshjem.

At valget faldt på Cembrit skyldes blandt andet, at byggematerialeleverandøren kunne tilbyde den rette kombination af pris, kvalitet og æstetik, og ifølge Carsten Boe Nielsen, der er byggeleder hos totalentreprenør Enemærke & Petersen, er en af grundfilosofierne i Trust-projekter, at netop budget og tidsplan overholdes.

- Målsætningen med Trust har fra start været at bygge kvalitet til den rigtige pris inden for en given tidsramme. I forhold til institutionsbyggeriet på Amager har en af de helt store udfordringer været den beskedne plads, vi har haft til rådighed, fordi vi skulle bygge på skolens grønne arealer, hvor vi helst ikke vil lave for store indgreb. Derfor har vi været nødt til at placere en del af daginstitutionens udearealer på taget, hvilket har gjort konstruktionen mere kompleks og derfor også dyrere. Det betyder selvfølgelig, at vi skal være ekstra opmærksomme på at vælge de leverandører, der giver mest værdi for pengene, og her er Cembrit altså en af dem, siger Carsten Boe Nielsen.

Lette facader i rødbrune nuancer skal matche eksisterende murstensbebyggelse
Cembrit har leveret cirka 1200 m2 Cembrit Transparent-facadeplader i en rødbrun farve (T373), der skal matche udtrykket på skolens murstensbygninger.

- Skolen og fritidshjemmet er opført i mursten, men blandt andet på grund af de økonomiske krav, er det besluttet at bygge daginstitutionen med lette facader, der kræver minimal vedligeholdelse, hvilket ofte er en billigere løsning end andre alternativer. Til bygningens øverste etager er der således anvendt fibercementplader, mens man på nederste etage har valgt at montere en træbeklædning. Det passer godt ind i trenden med at kombinere materialer på facader, og her spiller de rødbrune og minimalistiske Cembrit-plader godt sammen med både træet på nederste etage og murstenene på skolens eksisterende bygninger, siger salgschef hos Cembrit, Brian Bjellum

EPD’er spillede vigtig rolle i kalkulering af byggeriets klimaaftryk
For Trust-konsortiet spiller bæredygtighedsaspektet en vigtig rolle i alle projekter, og daginstitutionen på Amagerbro er ingen undtagelse. I forbindelse med projektet har EPD’er på blandt andet facadeprodukter været med til at gøre det lettere for bygherre at sikre, at de valgte produkter overholder de bæredygtighedsmål, som er opstillet i udbudsmaterialet.

- Bæredygtighed fylder ikke overraskende mere og mere i de byggeprojekter, vi er involveret i. Derfor er det en stor fordel, at vi ved hjælp af vores EPD’er nemt har kunnet dokumentere, hvordan vores produkter påvirker byggeriets samlede miljø- og klimapåvirkning. Her var alt inden for den tilladte ramme, siger Brian Bjellum og fortsætter:

- Vi har tidligere deltaget i Trust-projekter, og vi gør en stor indsats for at have den rette dokumentation på plads, så projektet kan skride planmæssigt frem uden unødige og fordyrende stop. Det føler vi selvsagt er vores ansvar som en betroet leverandør og samarbejdspartner, siger han slutteligt.

Trust
• Trust er et leverandørpartnerskab bestående af Enemærke & Petersen, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult, GHB Landskab og KANT arkitekter.
• Derudover er der tilknyttet en bred vifte af rådgivere på Trust-kontoret i København, hvor der sidder godt 150 medarbejdere.
• Ved at samle byggeaktører på et sted kan konsortiet bl.a. sikre korte sagsgange, bedre dialog på tværs af fagligheder samt undgå, at vigtig viden går tabt undervejs i processen.

Samarbejdet mellem ByK (Københavns Kommune) og Trust
• Aftalen løber fra 2022 til 2025 (og er en fornyelse af en tidligere aftale fra 2016).
• Formålet er at reducere kompleksiteten og langsommeligheden i offentlige byggerier samt at sikre, at budgetterne bliver overholdt.
• Bæredygtighed er desuden lagt ind i rammeaftalen som et nyt og vigtigt kriterie, der skal nedbringe CO2 i byggeriet – med tiltag som cirkulær økonomi samt valg af bæredygtige materialer og arbejdsmaskiner.
• Forventet opgaveportefølje på 2,5 milliarder kroner.

9/3 2022