scroll
Facaden har både æstetik og pris i fokusSkolen og fritidshjemmet er opført i mursten, men blandt andet på grund af de økonomiske krav, er det besluttet at bygge daginstitutionen med lette facader.

Facaden har både æstetik og pris i fokus

En ny daginstitution på Amager har facader fra Cembrit, der også har bidraget med EPD’er til beregning af byggeriets samlede miljø- og klimapåvirkning

De mange nye familier i Københavns Kommune har skabt et stort behov for flere pladser på kommunens skoler og daginstitutioner. Heriblandt en ny integreret daginstitution på Amager.

Projektet er det nyeste samarbejde mellem Københavns Kommunes bygherreenhed (ByK) og leverandørkonsortiet Trust. Cembrit er valgt som leverandør af lette facadeplader til den 2271 m2 store bygning, der skal integreres med den eksisterende Amagerbro skole og fritidshjem.

At valget faldt på Cembrit skyldes blandt andet, at byggematerialeleverandøren kunne tilbyde den rette kombination af pris, kvalitet og æstetik, og ifølge Carsten Boe Nielsen, der er byggeleder hos totalentreprenør Enemærke & Petersen, er en af grundfilosofierne i Trust-projekter, at netop budget og tidsplan overholdes.

Budget og tidsplan er overholdt
Målsætningen har fra start været at bygge kvalitet til den rigtige pris inden for en given tidsramme.

- I forhold til institutionsbyggeriet på Amager har en af de helt store udfordringer været den beskedne plads, vi har haft til rådighed, fordi vi skulle bygge på skolens grønne arealer, hvor vi helst ikke vil lave for store indgreb, siger Carsten Boe Nielsen, og fortsætter:

- Derfor har vi været nødt til at placere en del af daginstitutionens udearealer på taget, hvilket har gjort konstruktionen mere kompleks og derfor også dyrere. Det betyder selvfølgelig, at vi skal være ekstra opmærksomme på at vælge de leverandører, der giver mest værdi for pengene.

Cembrit har leveret cirka 1200 m2 Cembrit Transparent-facadeplader i en rødbrun farve (T373), der skal matche udtrykket på skolens murstensbygninger.

Matcher de eksisterende mursten
Skolen og fritidshjemmet er opført i mursten, men blandt andet på grund af de økonomiske krav, er det besluttet at bygge daginstitutionen med lette facader, der kræver minimal vedligeholdelse, hvilket ofte er en billigere løsning end andre alternativer.

- Til bygningens øverste etager er der således anvendt fibercementplader, mens man på nederste etage har valgt at montere en træbeklædning. Det passer godt ind i trenden med at kombinere materialer på facader, og her spiller de rødbrune og minimalistiske Cembrit-plader godt sammen med både træet på nederste etage og murstenene på skolens eksisterende bygninger, fortæller salgschef hos Cembrit, Brian Bjellum.

EPD’er spillede vigtig rolle
For Trust-konsortiet spiller bæredygtighedsaspektet en vigtig rolle i alle projekter, og daginstitutionen på Amagerbro er ingen undtagelse. I forbindelse med projektet har EPD’er på blandt andet facadeprodukter været med til at gøre det lettere for bygherre at sikre, at de valgte produkter overholder de bæredygtighedsmål, som er opstillet i udbudsmaterialet.

- Bæredygtighed fylder ikke overraskende mere og mere i de byggeprojekter, vi er involveret i. Derfor er det en stor fordel, at vi ved hjælp af vores EPD’er nemt har kunnet dokumentere, hvordan vores produkter påvirker byggeriets samlede miljø- og klimapåvirkning. Her var alt inden for den tilladte ramme, siger Brian Bjellum og fortsætter:

- Vi har tidligere deltaget i Trust-projekter, og vi gør en stor indsats for at have den rette dokumentation på plads, så projektet kan skride planmæssigt frem uden unødige og fordyrende stop. Det føler vi selv sagt er vores ansvar som en betroet leverandør og samarbejdspartner, siger han slutteligt.

-pf

8/8 2022