bygma
bygma
scroll
Tjek klimaskærmen for utæthederFoto: Byg-Erfa.

Tjek klimaskærmen for utætheder

Varmetab, indeklimagener og risiko for bygningsskader hænger ofte sammen med utætheder i klimaskærmen, og det kan derfor blive dyrt ikke at gå bygningens klimaskærm efter

Utætheder i klimaskærmen på en bygning kan medføre en række gener og problemer som eksempelvis øget ventilationsvarmetab, trækgener, fugtproblemer og deraf følgende skimmelvækst i ydervægge og tage.

Selv nye bygninger, som opfylder kravene til lufttæthed i BR18, kan have utætheder, og dem anbefaler Lars Due, der er bygningsingeniør og instruktør hos Isolink samt forfatter til erfaringsbladet ’Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering’, at få udbedret.

- En bygning på 150 m2, hvor kravene i BR18 er opfyldt, kan f.eks. have utætheder i dampspærren, som svarer til et hul med ca. 180 mm i diameter. Utæthederne er oftest små og jævnt fordelt, men de kan også være koncentreret ved vindues- og dørpartier, loftgennembrydninger som aftrækskanaler, loftlemme, ovenlys, emhætter – og installationsgennemføringer fra el og vvs samt diverse samlinger, forklarer Lars Due.

I ældre bygninger kan utætheder udbedres, så trækgener undgås, hvis utæthederne lokaliseres, og deres omfang bestemmes korrekt. Det kræver dog brug af det korrekte udstyr:

- Utætheder i klimaskærmen lokaliseres med trykprøvningsudstyr, der kan skabe undertryk i en bygning, termograferingsudstyr, der kan synliggøre utætte områder, røgmaskine, der kan afsløre utætte områder, samt med varmetrådsanemometer, der kan måle lufthastigheden. Disse metoder forklarer erfaringsbladet langt mere om – men pointen er, at det kan være nødvendigt at iværksætte flere metoder, og at det er helt afgørende, at de udføres korrekt, siger han.

Utætheder opleves ofte som træk
Oplevelsen af træk i bygninger skyldes lokalt høje lufthastigheder, og netop luftstrømning gennem utætheder i klimaskærmen er blandt de væsentlige årsager til træk. Vejledningsteksten til bygningsreglementet anbefaler, at lufthastigheden i opholdszonen ikke overstiger 0,15 m/s ved en lufttemperatur under 20 °C.

- Utætte områder i klimaskærmen er der, hvor der f.eks. kan måles lufthastigheder på over 1,2 m/s ved 50 pascal undertryk. De områder skal erfaringsmæssigt vurderes nærmere, hvis der ønskes en god boligkomfort uden trækgener. Utætheder i klimaskærmen (vægge og lofter), hvor der lokalt måles lufthastigheder over 1,2 m/s, kan også medføre, at luft indefra strømmer ud i isoleringslaget. Det indebærer en risiko for kondensering, fugtophobning og evt. skimmelvækst i konstruktionerne, forklarer Lars Due og tilføjer:

- Vinduer har ofte mange mindre utætheder, som tilsammen kan medføre trækgener – også selvom lufthastighedsmålinger ved hver enkelt utæthed i vinduet er mindre end 1,2 m/s ved en trykforskel på 50 pascal. Træk fra vinduer bør derfor undersøges detaljeret, inden der sættes en udbedring i gang.

Byg-Erfas erfaringsblade er en del af ’alment teknisk fælleseje’ og er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af Byg-Erfas Teknikergruppe bestående af ni eksterne eksperter.

Fonden Byg-Erfa har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Build og Teknologisk Institut.

-kj

31/5 2021