bygma
bygma
scroll
Undersøgelse rejser tvivl om standard for brandimprægneret træDen nye undersøgelse viser bl.a., at vi reelt ikke ved, hvordan brandimprægneret træ opfører sig ved brand, når det har været udsat for vejrlig i en årrække. Arkivfoto: DBI

Undersøgelse rejser tvivl om standard for brandimprægneret træ

DBI og Teknologisk Institut har undersøgt, hvad der sker med brandegenskaberne, når brandimprægneret træ udsættes for vind og vejr. Konklusionen er bl.a., at ældningsstandarden EN 16755 bør revideres kraftigt

Det er oppe i tiden at bygge i træ. Især vinder materialet indpas på udendørs beklædninger og facader. For større byggeri stilles der skærpede krav til brandklassen af det materiale, der anvendes til udvendig beklædning, og derfor behandler man træbeklædning med forskellige malinger og imprægneringer, så det lever op til B-s1,d0. Ligesom alle andre materialer skal træ nemlig ifølge bygningsreglementet bevare de samme brandegenskaber i hele bygningens levetid, som det har ved opførelsen.

- Træ består af kulstof, som kan brænde og nedbrydes over tid. Derfor skal meget træ beskyttes med brandimprægnering og mod ældning. Holdbarheden af den beskyttelse undersøges med standarden EN 16755, som indeholder metoder for accelereret ældning. Ingen har nemlig lyst til at vente 20 år, før de kan teste produktet igen og sende det på markedet, siger forretningsleder hos Teknologisk Institut, Morten Klamer.

EN 16755 er ikke en del af den påkrævede dokumentation, og det er derfor frivilligt at anvende den. Den benyttes til at markedsføre produkter og som dokumentation for produkters holdbarhed.

- Kan et produkt bestå en test efter den accelererede ældning, kan det ifølge standarden bevare sine brandtekniske egenskaber. Men faktisk ved vi ikke, hvordan den accelererede ældning stemmer overens med den ældning, produktet udsættes for i virkeligheden, siger Morten Klamer.

Derfor har DBI og Teknologisk Institut undersøgt konsekvensen af ældning i træ behandlet med brandimprægnering og både med eller uden maling.

- Flere af de anvendte produkter og standarden på området er nye, og projektet skulle gøre os klogere på brandimprægnering af træ og holdbarheden under danske klimaforhold, siger Martin Pauner, der er civilingeniør hos DBI.

Naturlig ældning værre end accelereret ældning
I projektet udsatte DBI og Teknologisk Institut en type brandimprægnerede profilbrædder til facadebeklædning for forskellige metoder for accelereret ældning (fra EN 16755 og EN 927-6). Der var tale om et saltbaseret imprægneringsprodukt anvendt på granbeklædning, som blev påvirket med vand, tørret og udsat for UV-lys.

Herudover blev noget af træet udsat for naturlig ældning, idet det blev hængt op udendørs i 10 måneder på en mark ved Taastrup og dermed udsat for vejrlig. Derefter testede man produktet for at undersøge effekten af de forskellige ældningsmetoder.

- Vi har kun arbejdet med ét produkt. Men resultaterne fra de efterfølgende brandtests tyder på, at 10 måneders naturlig ældning enten svarer til eller er betydeligt værre end metoderne for accelereret ældning. Det gælder både metoder med og uden UV-stråling, uanset mængden af vand og uanset hvor længe den accelererede ældning stod på, fortæller Martin Pauner og fortsætter:

- Det lader til, at det ikke nødvendigvis er vandmængden, men i lige så høj grad tiden, der er afgørende for tabet af brandimprægnering. Dermed kan vi konkludere, at vi ikke kender den reelle levetid af brandegenskaberne for de udvendige brandimprægnerede træbeklædninger, der er opsat på byggerier i dag, selvom de lever op til EN 16755.

Standard kan ikke længere anvendes
Standarden er startet som en nordisk standard, der er blevet til en europæisk teknisk specifikation, som er blevet til en EN-standard. Og hver gang er der blevet slækket lidt på kravene. Ældningsmetoderne lader nu til at være for milde sammenlignet med virkeligheden, så standarden gør det muligt at opnå godkendelse på grundlag af tests, der reelt ikke kan bruges til at vurdere levetid eller produktets brandegenskaber.

Konklusionen fra DBI og Teknologisk Institut er således, at standarden ikke kan anvendes til at vurdere produkters holdbarhed.

- Baseret på projektet kan vi sige, hvilken ældning der er værst for det konkrete produkt, vi har testet. Samtidig må man sige, at den er helt gal, når ubehandlet træ kan leve op til konkrete krav i standarden. Den bør tages ud af funktion og revideres kraftigt, for der er masser af beviser for, at den ikke fungerer, siger Martin Pauner.

DBI og Teknologisk Institut ønsker at presse på for at få en revision af standarden og har derfor taget initiativ til at drøfte sagen med andre nordiske parter og med CEN-systemet. Samtidig ønsker DBI og Teknologisk Institut at undersøge andre brandimprægnerede træprodukter.

-los


21/1 2021