LCA
scroll
BSim - det oplagte valg til indeklimasimuleringDanvaks grundkursus i BSim giver en komplet gennemgang af hele programpakken. Det avancerede kursus giver dertil en grundig indføring i de mere komplekse installationer i BSim.

BSim - det oplagte valg til indeklimasimulering

SPONSORERET INDHOLD: Med den store fokus der er på bygningernes indeklima og miljøbelastninger, er det vigtigt, at du kan lave beregninger af det termiske indeklima. Med BSim får du værktøjerne til at udføre de krævende indeklimastimuleringer

Danvak indbyder til et grundkursus, hvor du får en komplet gennemgang af hele BSim’s programpakke. Den rumlige opbygning af bygningsmodeller (SimView) bliver gennemgået.
Du får et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun), samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight).

Få den nyeste viden om:
- Nyudviklet fugtmodel.
- Simulering af gulvvarme.
- Forbedret model til beregning af rudetemperatur.
- Forbedret model til simulering af solafskærmning.
- Ny model for naturlig ventilation og infiltration.
- CO2-styring samt beregning af PAQ.

Adgang til mere end 2100 sæt klimadata fordelt over hele verden.

Kurset finder sted d. 25. og 26. august i København – tilmeld dig her.

Efter deltagelse i grundkurset vil du beherske brugen af alle programmodulerne i BSim. Du bliver i stand til at opbygge bygningsmodeller, gennemføre termiske simuleringer med tsbi5, samt analyser af solindstråling og skyggeforhold i bygninger.

Tag det avancerede kursus lige efter
På det avancerede kursus får du en gennemgang af beregningsmodellerne og en grundig indføring i de mere komplekse installationer i BSim. Med implementeringen af den nye fugtmodel, er BSim blevet et helt enestående program til dynamisk, simultan simulering af temperatur- og fugtforhold i bygninger.

Dette gælder f.eks. til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på - og i konstruktioner, samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Du får viden om:
- Simulering af gulvvarme – elektrisk og vandbåren.
- Ny model for beregning af rudetemperaturer.
- Simulering af indvendige og udvendige solafskærmninger,
- Naturlig ventilation og infiltration.
- Simulering af solceller integreret i klimaskærmen.
- Nye muligheder for at visualisere og dokumentere bygningsmodellen.

Kurset afholdes d. 27. august i København – tilmeld dig her.

4/6 2020