LCA
LCA
scroll
Danske forældre har ingen anelse om indeklimaet i deres børns skolerBørn, der opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima, mister det, der svarer til et helt års indlæring, sammenlignet med børn, som befinder sig i klasselokaler med styr på indeklimaet.

Danske forældre har ingen anelse om indeklimaet i deres børns skoler

90 % af klasselokalerne i landets folkeskoler overskrider i løbet af en skoledag det anbefalede CO2-niveau. Alligevel er det kun 16 % af af danske forældre, der vurderer indeklimaet i deres børns skole eller institution som dårligt eller meget dårligt

Danske forældre stoler for meget på, at indeklimaet er godt i de klasselokaler eller institutioner, hvor deres børn tilbringer en stor del af dagligdagen.

Ifølge en ny befolkningsundersøgelse fra Tekniq Arbejdsgiverne og YouGov er det således kun 16 % af de adspurgte forældre, der vurderer indeklimaet i deres børns skole eller institution som dårligt eller meget dårligt. Til sammenligning betragter 36 % indeklimaet som godt eller meget godt.

- Det står i stærk kontrast til undersøgelser fra eksempelvis Realdania, som tidligere blandt andet har vist, at 90 % af klasselokalerne i landets folkeskoler i løbet af en skoledag overskred det anbefalede CO2-niveau, siger Maria Christina Rizzo, chefkonsulent hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Begrænset viden
Hun understreger, at det ikke er manglende interesse hos forældrene, der giver det skævvredne billede af deres børns arbejdsforhold.

- I virkeligheden handler det nok mere om, at det er begrænset, hvor meget viden vi hver især har adgang til, når det gælder indeklimaet i vores børns skoler eller institutioner. Samtidig har vi en forståelig forventning om, at der er styr på de forhold, vores børn udsættes for. Desværre er det så alt for sjældent tilfældet, vurderer hun.

Undersøgelsen viser da også, at over halvdelen af forældrene gerne vil underrettes – f.eks. via en app – hvis der opstår problemer med indeklimaet i deres børns skole eller institution.

- Det kræver bare, at der opsættes målere, som kan registrere eksempelvis CO2-niveauet i realtid. Omvendt ville det formentlig blive en solid øjenåbner for både forældre, skoler og ikke mindst kommuner, hvis man fik et mere reelt og realistisk billede af indeklimaniveauet, siger Maria Christina Rizzo.

Brug for indeklimastrategi
Hun opfordrer samtidig landets kommuner til reel handling for at komme indeklimaproblemerne i folkeskoler og institutioner til livs.

- Der er brug for, at langt flere kommuner opstiller en egentlig indeklimastrategi og -handleplan, så vi kan sikre vores børn, undervisere og pædagoger ordentlige forhold i hverdagen. Det er dokumenteret viden, at der skal være nok luftudskiftning i klasseværelser og daginstitutionerne for at sikre godt indeklima, og at frisk luft øger trivsel, sundhed og indlæringen. Det bør være et fokuspunkt for alle de ny- og genvalgte kommunalpolitikere. Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt, siger hun.

-dc

10/1 2022