LCA
LCA
scroll
Dårligt indeklima i offentlige bygninger er guf for Covid-19 og andre viraEffektive ventilationssystemer er vejen til at få bugt med virussmitte, slår et hold forskere nu fast.

Dårligt indeklima i offentlige bygninger er guf for Covid-19 og andre vira

Mekanisk ventilation er vejen til at mindske smittespredning i blandt andet skoler, lyder det nu fra et hold af eksperter. Tekniq Arbejdsgiverne efterlyser flere krav til at løfte indeklimaet i kommunale bygninger

Det er en ganske klar melding fra en række af forskere: Coronasmitte bliver spredt gennem luften, så der er behov for at forbedre luftskiftet i offentlige bygninger herunder skoler. Sådan lyder det i et fælles debatindlæg fra 20 forskere, og de får opbakning fra Tekniq Arbejdsgiverne.

- Smittespredning er et problem, hvor mange mennesker er samlet på et sted – for eksempel i klasseværelserne. Flere undersøgelser har løbende vist, at mekanisk ventilation virker, men desværre ser vi også alt for ofte, at der ikke bliver investeret i de rette løsninger ude i kommunerne, siger Maria Rizzo, chefkonsulent i Tekniq Arbejdsgiverne, der organiserer cirka 4100 virksomheder i installationsbranchen og metalindustrien.

Forskerne fra Statens Serum Institut og en række danske universiteter slår blandt andet fast, at smitte kan blive hængende lang tid i luften og trænge ned i luftvejene. De såkaldte 'aerosoler' kan dog få kamp til stregen med god ventilation, som forskerne lægger op til at prioritere - ikke kun i skolerne - men også i institutioner, sundheds- og plejesektoren samt arbejdspladser. Det er vigtigt både for at nedbringe risikoen for coronasmitte, men også eventuelle kommende epidemier og pandemier, lyder det.

Tekniq Arbejdsgiverne efterlyser handlig for at få skred i det arbejde.

- Der er behov for, at kommunerne prioriterer indeklimaet i deres bygninger. Vi foreslår konkret, at der sættes maksimalt krav til CO2-indholdet i alle eksisterende kommunale bygninger. Den ekstra udgift er godt givet ud i form af færre sygedage blandt både skolebørn, medarbejdere og beboere på plejehjem, hvor et smitteudbrud kan have alvorlige konsekvenser. Samtidig ved vi, at velventilerede rum øger trivslen generelt og giver skoleeleverne de bedste forudsætninger for at lære noget i løbet af skoledagen, siger Maria Rizzo.

Forskerne nævner blandt andet et italiensk studie, der tyder på, at nyinstalleret mekanisk ventilation i klasseværelserne kan mindske coronasmitte.

Sidste år viste Masseeksperimentet på landets skoler, at koncentrationerne af CO2 i de målte klasselokaler var over det anbefalede niveau på 1000 ppm i mere end halvdelen af tilfældene. I næsten hver femte lokale var niveauet dobbelt så højt som anbefalet. Dengang pegede undersøgelsen, som blandt andre DTU stod bag, også på behovet for et velfungerende ventilationssystem med både indsugning og udblæsning.

-dc

8/3 2023