bygma
bygma
scroll
En lille lysende sky sikrer et godt indeklima En gruppe skoleelever har åbnet vinduet for at få frisk luft ind i klasselokalet. På væggen lyser Skyen rødt og fortæller, at CO2-niveauet i lokalet er for højt. Foto: Thomas Hjort Jensen.

En lille lysende sky sikrer et godt indeklima

En lille sky, der lyser rødt, når C02-niveauet i klassen er for højt, samt en guide, der giver skoleelever bedre vaner for udluftning, er nok til at C02-niveauet på 33 test-skoler er reduceret ganske markant

Dårligt indeklima og tung luft fuld af C02 er desværre et vilkår for rigtig mange skoleelever landet over - med store konsekvenser for både deres indlæring, sundhed og faglige præstation.

Nu viser en ny undersøgelse fra Implement støttet af Realdania, at gode råd ikke nødvendigvis behøver at være dyre, når indeklimaet i skolen skal forbedres. Og at en relativ simpel løsning kan have stor og vedvarende effekt:

Den er formet som en sky, skal hænge på væggen, tilsluttes en almindelig stikkontakt. Og så lyser den rødt, når C02-niveauet når over den anbefalede grænseværdi - et klart signal til eleverne om, at nu skal der luftes ud. Og så følger der med Skyen et lille kit, der guider eleverne til bedre vaner for udluftning kombineret med et kort undervisningsforløb.

En ret vild effekt
I halvandet år har Implement undersøgt Skyens effekt på indeklimaet og på adfærden blandt 3000 elever i 125 klasselokaler fordelt på 33 skoler landet over.

Undersøgelsen viser at tiden, hvor eleverne har ophold sig i lokaler med meget høje CO2-niveauer, er faldet fra over 30 minutter på en skoledag til under ét minut. Selv et år efter opholder de elever, der har fået opsat en Sky og tilsendt et vanekit, sig langt det meste af tiden i acceptable CO2-niveauer i løbet af skoledagen. Til sammenligning opholder undersøgelsens test-klasser, som ikke har modtaget en Sky, sig i lokaler, hvor CO2-niveauet når op over den anbefalede grænse mere end halvdelen af tiden i tidsrummet 8.00-14.00. Hver dag, ugen ud, hele skoleåret.

- Vores undersøgelse viser ganske tydeligt, at Skyen sammen med et vanekit understøtter nye bæredygtige vaner i klassen, der giver eleverne et sundere indeklima. Når CO2-niveauet bliver for højt, begynder det at have en negativ indvirkning på elevernes trivsel og indlæring. Men med Skyen er det faktisk elimineret. Og her et år efter er der ikke noget, der tyder på, at effekten er på retur. Det er ret vildt, siger Lasse Frost, konsulent i Implement.

Skyen er en del af Realdanias kampagne for et bedre indeklima. Bag den lille sky står startup-virksomheden Åbn, der udvikler løsninger til et bedre indeklima i blandt andet skoler og kontorer. I 2019 modtog virksomheden sammen med fire andre virksomheder støtte fra Realdania til at udvikle, afprøve og dokumentere deres bud på nye, innovative løsninger, der kan forbedre luftkvaliteten på landets klasselokaler som en del af Realdanias store kampagne for et bedre indeklima i skolerne.

- Formålet med Skyen har altid været at skabe et enkelt og vaneændrende værktøj til forbedring af indeklimaet. Undersøgelsen beviser, at man med læring og adfærd kan skabe en varig forbedring af indeklimaet - selv i børnehøjde. Skyen er en meget lavthængende frugt, let at implementere og med stor værdi til små budgetter. Vi er selvfølgelig meget stolte over resultaterne og håber nu på kommunal opbakning til forbedring af indeklimaet i folkeskolen, siger Kristoffer Jensen, Co-founder og CEO i Åbn.

Behov for en bred værktøjskasse
Siden 2016 har den filantropiske forening Realdania arbejdet for at bedre indeklimaet i landets skoler - blandt andet ved at støtte kommunerne i at arbejde mere strategisk med indeklima og ved at genere ny viden om indeklima og løsninger.

- Flere skolerenoveringer med fokus på et godt indeklima og investeringer i nye udluftningsanlæg er absolut nødvendigt, hvis vi skal det dårlige indeklima til livs - og det skal vi. Men det er også løsninger, som oftest er dyre og tidskrævende. Derfor har det været vigtigt for Realdania at brede værktøjskassen ud og også støtte udviklingen af løsninger, hvor adfærd er i centrum - og som er tilgængelige og simple for skolerne at bruge i hverdagen. Det er Skyen et godt eksempel på. Og evalueringen af Skyen viser, at adfærd som værktøj både giver store og vedvarende resultater, siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Grundet Covid-19 er evalueringsperioden af Skyen blevet forlænget, og datasættet er desuden renset for alle perioder uden målbar aktivitet under skolernes nedlukning.

Mere om skolernes indeklima
- Undersøgelser viser, at i 91 % af klasselokalerne var CO2-niveauet i løbet af en skoledag over grænseværdien, og at klasselokalerne i gennemsnit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler i 47 % af brugstiden.

- De viser også, at børn, klarer sig 9 % dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima.

- Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

- Desuden er 90 % af folkeskolerne bygget før Bygningsreglement 1995, hvor der ikke var krav om ventilation.
Kilde: DTU

-los

14/4 2021