LCA
LCA
scroll
Enigt Folketing vil bekæmpe skadelige kemikalier- Det skal være trygt at være forbruger, og man skal kunne stole på, at de ting, man bruger i sin hverdag, ikke skader helbredet, pointerer Lea Wermelin. Foto: Miljøministeriet.

Enigt Folketing vil bekæmpe skadelige kemikalier

Samtlige af Folketingets partier er enige om en ny fireårig kemiaftale, hvor man blandt andet sætter ind mod allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer. Derudover er der indgået en aftale om en ny biocidindsats.

Kemikalier er overalt i danskernes dagligdag, og selv om kemikalier er nødvendige, kan nogle af dem være skadelige for vores sundhed og for vores miljø. Derfor er Regeringen og alle Folketingets partier enige om en ny kemiaftale, som også omfatter kemi i fødevarer, og en biocidaftale. I alt afsættes der 304,1 mio. kr. over de næste fire år. I de kommende år skal hele kemikalielovgivningen i EU fornyes som led i EU’s nye Kemikaliestrategi. Aftalen sikrer, at der er kræfter til at kæmpe for at få danske mærkesager igennem.

Aftaleparterne er enige om at arbejde hen imod et giftfrit miljø, hvor kemikalier produceres og anvendes på en måde, der beskytter miljøet, biodiversiteten og de nuværende og kommende generationer mod skadelige kemikalier.

Miljøninistriet oplyser, at op mod 1,2 mio. danskere lider af hudallergi på grund af kemikalier. Det er dyrt for samfundet generelt, men har især personlige omkostninger for den enkelte allergiker. Derfor bliver der i aftalen afsat 26 mio. kr. til netop at bekæmpe allergifremkaldende stoffer og håndteringen af dem.

Aftalen prioriterer også forskning og regulering af hormonforstyrrende stoffer, som kan betyde dårlig sædkvalitet, kræft, for tidlig pubertet hos piger og påvirkning af hjernens udvikling. I alt afsættes der 36 mio. kr. til at bekæmpe hormonforstyrrende stoffer.

Aftalen sætter også penge af til at klæde forbrugerne bedre på, så de kan undgå at lægge produkter med farlig kemi i indkøbskurven. Blandt andet styrkes Forbrugerrådet TÆNK Kemi med 18,4 mio. kr. Forbrugerrådet TÆNK Kemi indsamler viden om og tester kemikalier i forbrugerprodukter og formidler den viden til forbrugerne bl.a. gennem databasen ”Kemiluppen.”

- Det skal være trygt at være forbruger, og man skal kunne stole på, at de ting, man putter i indkøbskurven og bruger i sin hverdag, ikke skader ens helbred eller ens børns sundhed. Jeg er rigtig glad for, at alle partier er enige om, at der skal være styr på kemien for vores sundhed og for miljøet, og at vi er enige om at bruge mange kræfter på, at de danske mærkesager også bliver til fælles EU krav fx forbud mod tusindvis af PFAS-fluorstoffer.

- Derudover er jeg glad for, at vi også er blevet enige om en indsats på biocidområdet, der indtil nu ikke har haft samme fokus, men som handler om alt lige fra håndsprit til træbeskyttelsesmidler og algemidler, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der er samtidigt indgået en politisk aftale om en indsats på biocidområdet. Biocider er kemiske produkter, der bruges til at bekæmpe uønskede organismer, som findes mange steder i vores dagligdag. Fx er håndsprit, træbeskyttelse og produkter mod skadedyr alle biocider. Partierne er blandt andet blevet enige om en såkaldt autorisationsordning for professionelle insektbekæmpere.

Fakta om aftalen
Aftalen, som også omfatter utilsigtet kemi i fødevarer er indgået med alle Folketingets partier, og allokerer i alt 304,1 mio. kr. over årene 2022-25, herunder også til biocidaftalen som nævnt nedenfor. Aftalen om kemiindsats indeholder følgende 4 hovedoverskrifter:

1. Ansvarlig grøn kemi i en bæredygtig verden - om de store dagsordener og herunder EU’s kemikaliestrategi,

2. Et giftfrit miljø, sikre fødevarer, sikre danske arbejdspladser og trygge forbrugere - om håndtering af skadelig kemi,

3. Et solidt fagligt grundlag – om troværdigt, relevant og kompetent forarbejde til en ansvarlig og retfærdig kemikaliepolitik,

4. Håndhævelse – kompetent tilsyn og mærkbare og retfærdige sanktioner - om kontrol.
Ved siden af aftalen om en kemi-indsats, er parterne også blevet enige om en separat aftale på biocidområdet. Biocider er en samlebetegnelse, for kemiske produkter, der bruges til at bekæmpe uønskede organismer, og dækker over både håndsprit, træbeskyttelse, algemidler og en lang række konserveringsmidler. Det er den første samlede politiske aftale på området, som skal danne rammen for myndighedernes indsatser de næste fire år, og som finansieres med i alt 38,9 mio. kr. Som led i biocidaftalen, skal der bl.a. etableres en autorisationsordning for professionelle insektbekæmpere.

Læs mere på mim.dk

-pf

21/1 2022