LCA
LCA
scroll
Filtret er afgørende for indeluftens kvalitetDet er filtret i ventilatopmsanlægget som afgør, hvor ren indeluften er. Et godt filter kan opfange partikler helt ned til 1 mikrometer.

Filtret er afgørende for indeluftens kvalitet

Lovpligtige ventilationsanlæg i nye boliger skulle gerne gøre indeluften renere. Ny undersøgelse viser imidlertid, at anlæggene kan have den modsatte effekt, hvis filtret er for groft

Uanset om du bor i byen eller på landet, udsættes du dagligt for skadelige luftbårne partikler. Bor du i byen, er koncentrationen som oftest højere, og her er det både trafik og brænderøg, der er de store syndere.

På landet er det derimod tyoisk naboens brænderøg, der trænger ind i hjemmene. Resultatet kan være koncentrations- og søvnbesvær for hjemmets beboere.

Men de skadelige partikler forårsager også højere dødelighed - særligt for folk med lunge- og hjertekarsygdomme. Partikelforurening er ligeledes kræftfremkaldende.

Skift standardfiltret ud
Et godt gammelt husråd er at lufte ud, og det er derfor nærliggende at tro, at loven om påtvungne mekaniske ventilationsanlæg i alle nye boliger fra 2012 kun har bidraget positivt til indeklimaet i Danmark.

Men anlæggene kan også have den modsatte effekt og være skyld i, at der kommer flere skadelige partikler ind i hjemmet, hvilket en ny undersøgelse fra Rådet for Grøn Omstilling viser.

– Efter at have modtaget mange bekymrede henvendelser om røg fra naboernes brændeovne, besluttede vi os for at lave en screening i et parcelhus med mekanisk ventilation. Og resultatet viste, at partikelforureningen i huset var langt værre end forventet, fortæller Kåre Press-Kristensen, Seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Den gode nyhed er dog, at det er simpelt at gøre ventilationsanlægget til et aktiv i kampen mod de skadelige partikler.

Langt de fleste mekaniske ventilationsanlæg levers som udgangspunkt med grovfiltre som standard, der ikke kan opfange partiklerne i udstødningsrøg eller osen fra brændeovne.

Hvis ventilationen virkelig skal gøre en forskel for indeklimaet, skal man skifte til et finere filter.

–Et godt filter kan opfange partikler helt ned til 1 mikrometer. I de fleste boligventilationsanlæg er det muligt at fjerne op til 63 % af de skadelige mikropartikler. En meget stor del partikler fra udefrakommende forureningskilder filtreres dermed fra. Til sammenligning fjerner et standardfilter som oftest kun 10 til 20 %, fortæller Henrik Friis, CEO for Filterhuset.dk.

Rådet for Grøn Omstilling påpeger, at det er vigtigt at informere husejerne om begrænsningerne ved standardfiltrene, og at politisk interesse for emnet er essentielt for at komme problemet til livs.

– Hvis der for alvor skal gøres noget ved problemstillingen, så skal politikerne ind over. Der har længe været politiske diskussioner i gana i forhold til ventilationsanlæggene og de filtre, som de som standard leveres med, siger Kåre Press-Kristensen.

-dg

27/10 2021