LCA
LCA
scroll
Kan sensorer i børnehaver begrænse smitte af luftvejssygdomme?Projektet undersøger, hvordan mængden af vira i luften kan måles og nedbringes i daginstitutioner. Foto: Teknologisk Institut.

Kan sensorer i børnehaver begrænse smitte af luftvejssygdomme?

Med luftrensning og intelligent overvågning af indeklimaet vil et nyt pilotprojekt undersøge, om det er muligt at mindske udbrud af influenza og andre sæsonbetonede luftvejssygdomme i daginstitutioner

Et nyt pilotprojekt med deltagelse af Teknologisk Institut, IoT Fabrikken, Xsystems og Novacyt vil med støtte fra Clean - Danmarks Miljøklynge og Danish Life Science Cluster undersøge, hvordan mængden af vira i luften kan måles og nedbringes i daginstitutioner.

Projektet skal bane vej for flere undersøgelser af sammenhænge mellem indeklima og smittespredning samt for udvikling af teknologi, der kan bekæmpe vira i luften.

Siden december har det været højsæson for luftvejsinfektioner som blandt andet forkølelse, influenza og kold lungebetændelse. De viruspartikler, som giver luftvejssygdomme, er ofte luftbårne og spredes derfor gennem mikroskopiske dråber i luften omkring os.

God ventilation og udluftning kan spille en rolle i at mindske spredningen af viruspartikler, og derfor vil pilotprojektet undersøge, om og hvordan man kan detektere dråbepartiklerne og reducere mængden af dem på en smart måde.

- At detektere vira fra luften er ikke nemt. Der er mange faktorer, der skal tages hensyn til, når man opsamler det ude i virkeligheden.

- Målet med projektet er blandt andet at blive klogere på, hvad der kan lade sig gøre med det udstyr, vi har til rådighed, fortæller Freja Rydahl Rasmussen, konsulent ved Teknologisk Institut, der leder pilotprojektet.

Pilotforsøg i to daginstitutioner
Frem til sommeren 2024 vil Teknologisk Institut sammen med sensorvirksomheden IoT Fabrikken, virus-detektionsvirksomheden Novacyt og luftrenservirksomheden Xsystems køre forsøg på to daginstitutioner i Aarhus.

Målet bliver at finde frem til pålidelige metoder til at opsamle og måle på koncentrationen og typen af vira i luften.

Samtidig bliver der i daginstitutionerne monteret små mobile og trådløse måleapparater, såkaldte low cost-sensorer. Sensorerne kan måle på for eksempel temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau i indeklimaet.

– Ved at koble data fra de virusprøver, der opsamles, med sensorernes målinger håber vi at kunne se nogle indikationer på sammenhænge. Det kan være mellem luftfugtighed og CO2-niveau på den ene side og koncentrationen af virus i luften på den anden.

Hvis der er indikationer af sammenhænge, kan sensorer potentielt bruges til varsling eller til automatisk klimastyring på en daginstitution, fortæller Lars Qvistgaard fra IoT Fabrikken, der i dag leverer sensorer og data til mere end 65 af landets kommuner.

I løbet af pilotprojektet vil der løbende blive målt på indeklimaet i de to daginstitutioner. Den ene daginstitution vil derudover være forsynet med luftrensere, der er effektive over for viruspartikler.

I forsøgsperioden skal det undersøges, hvilken effekt de har som supplement til udluftning og mekanisk ventilation.

Paradigmeskifte i forståelsen af smittespredning
Betydningen af tiltag for bedre ventilation og indeklima er for alvor kommet på banen i kølvandet på coronapandemien, der har medført et paradigmeskifte i forståelsen af, hvordan luftvejssygdomme spredes fra person til person via luftbårne partikler.

Det har ikke mindst betydet et større fokus på vigtigheden af øget luftskifte og luftrensning.

– Hvis vi finder frem til gode metoder til at detektere koncentrationen af viruspartikler, så er vejen banet for langt større undersøgelser og udvikling af løsninger i samarbejde med sensor- og ventilationsvirksomheder, fortæller Freja Rydahl Rasmussen fra Teknologisk Institut.

'Detektion og reduktion af luftbårne vira i daginstitutioner' er et Vidensbro-projekt støttet af Clean og Danish Life Science Cluster. Projektet forventes afsluttet i august 2024.

-dc

20/2 2024