LCA
bygma
scroll
Lyd skal være til at føle påLyd bliver mere håndgribeligt, når man selv bygger højtalerne, som elever ved uddannelsescenteret Via Nova i Struer her har gjort.

Lyd skal være til at føle på

Via et lydkit og en undervisningsplatform skal elever på ungdomsuddannelser blive yderligere interesserede i STEM-fagene Science, Technology, Engineering og Mathematics

Sammen med Struer Statsgymnasium er Sound Hub Denmark i gang med et udviklingsprojekt omkring et lydkit og en undervisningsplatform. Et projekt, der som udgangspunkt, er målrettet mod danske almene- og tekniske gymnasier.

Projektet udvikler en undervisningsplatform for tidlig indlæring omkring lyd og produktudvikling, og består af flere moduler med specifikke læringsmål og tilhørende undervisningsmateriale.

Formålet med projektet er at give undervisere på ungdomsuddannelserne en let tilgængelig og testet undervisningsplatform for inspirerende undervisning med udgangspunkt i lyd.

En platform, der løbende udvikles med det formål at forbedre elevernes:
- Digitale kompetencer gennem materialer, processering, udvikling og innovation gennem lyd.
- Evne til at bygge, konstruere og teste fungerende prototyper ud fra problem-baserede projekter.
- Karrieremuligheder og teknologiske fundament indenfor Science, Technology, Engineering og Mathematics (STEM).

Projektleder Knud Funch fra Sound Hub Denmark, forklarer:

- På kort sigt er et af de underliggende mål, at flere unge skal få oplevelser indenfor teknologi og engineering baseret på lyd og programmering. Det skal gerne få dem til at reflektere over vigtigheden af lyd i bredest mulige forstand, siger han.

På lang sigt, er målet at unge mennesker skal blive inspireret til at vælge en STEM-relateret uddannelse, f.eks. inden for akustik og digital signalbehandling og at de får lyst til at blive lyd-iværksættere.

Undervisning i lyd gøres let tilgængelig
Målet med at forbedre elevernes evner gennem et lydkit og en undervisningsplatform nås ved at udvikle, teste og konstant forbedre de læringsmoduler, der har med lyd og programmering at gøre. Det skal ske i samarbejde med de involverede gymnasier.

Således vil den samlede lærerstab på danske gymnasier i Region Midtjylland blive tilbudt let tilgængelige og gennemtestede værktøjer til at skabe inspirerende STEM-undervisning med udgangspunkt i lyd.

Med lydkittet kan gymnasierne undervise eleverne i både projektorienterede og emnespecifikke emner. Yderligere ekspertise i undervisningslære og proces-/resultatevaluering er inkluderet fra VIA Universitys program for matematik og videnskabsdidaktik.

Audio-teknologiambassadører fra danske lydvirksomheder er også inviteret ind for at skabe et naturligt link til den erhvervsmæssige styrkeposition Danmark har indenfor lyd, akustik og audio. Projektet forventes at være medvirkende til at skabe en fødekæde af kvalificeret dansk arbejdskraft for både nye og allerede etablerede lydvirksomheder.

Efter projektets afslutning, er det hensigten at gøre lydkit og undervisningsplatform tilgængelig for andre gymnasier i Danmark.

Projektets interessenter
Projektejer: Struer Statsgymnasium
Projektudvikling & ledelse: Sound Hub Denmark
Finansiering / sponsorering: Region Midtjylland via Teknologipagten (hovedsponsor), GN Fonden, Bang & Olufsen og Ole Wolff.
Udviklings- og testpartnere: Herningsholm Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og VIA University College
Associerede partnere: Danish Sound Cluster og Struer Kommune (Lydens By)

-los


23/2 2021