bygma
LCA
scroll
Ny pulje skal forbedre indeklimaet på flere skolerFoto: Søren Svendsen.

Ny pulje skal forbedre indeklimaet på flere skoler

12 kommuner er allerede godt i gang, men flere skal med. Et rejsehold og en stor økonomisk håndsrækning fra Realdania er blandt redskaberne, der skal sikre mere ren luft og bedre trivsel for landets skoleelever

Hovedpine, koncentrationsbesvær, lugten af sure madpakker, utætte vinduer og dårligt lys og lyd. Det er hverdag for rigtig mange skoleelever landet over. Derfor har Realdania de seneste tre år arbejdet for at forbedre indeklimaet på landets skoler i tæt samarbejde med forskere, fagprofessionelle og 12 udvalgte kommuner.

Men flere kommuner skal i gang med at arbejde strategisk med indeklimaet. Derfor går Realdanias kampagne nu ind i en version 2.0. Den filantropiske forening fortsætter dermed indsatsen for et bedre indeklima og undervisningsmiljø for landets skoleelever – med en udvidet værktøjskasse.

Med en ny pulje på 20 mio. kr. skal der bl.a. etableres et rejsehold, der skal rundt i landet og hjælpe flere kommunerne godt i gang med det strategiske arbejde. Realdania udgiver desuden en ny håndbog med erfaringer fra de første 12 kommuner, og så skal der sættes nye undersøgelser i gang, som kan generere mere viden om, hvordan brugen af klasselokaler kan bedre indeklimaet.

- Vi ved, at kommunerne har et rigtig stort fokus på indeklimaet i skolerne, fordi det er afgørende for elevernes trivsel, sundhed og indlæring. Men for den enkelte kommune kan det være svært at identificere præcis, hvor man skal begynde, og hvor behovet er størst. Med de første 12 kommuner er vi kommet godt i gang, men vi vil gerne endnu længere ud og hjælpe flere i gang med at arbejde strategisk med indeklimaet. Vi har masser af viden og erfaringer at trække på, men vi prøver også nye værktøjer af – bl.a. et rejsehold, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge, siger Nina Kovsted Helk, der er filantropidirektør i Realdania.

Ny håndbog samler erfaringer
I Esbjerg Kommune, som med støtte fra Realdania har udviklet en strategisk indeklimaplan, har man bl.a. tal på de samfundsøkonomiske gevinster ved at forbedre indeklimaet i skolerne, mens der i den strategiske indeklimaplan også er målrettet fokus på oprydning og rengøring på skolerne.

I Helsingør Kommune har man taget et indeklimaværktøj i brug udviklet af Teknologisk Institut. Screeningsværktøjet giver alle klasseværelser og skolebygninger en score fra 0 til 100 inden for områderne luft, akustik, lys og termiske forhold. Det har gjort Helsingør Kommune i stand til at se præcis, hvor indeklimaproblemet ligger på den enkelte skole, og dermed også hvor behovet for udbedringer og bedre ventilation er størst.

De gode erfaringer er nu samlet i en håndbog, som trin for trin guider kommuner til at komme i gang med det strategiske arbejde med at skabe et bedre indeklima på skolerne. En håndbog, som Realdanias nye rejsehold får under armen, når de skal ud og hjælpe flere kommuner i gang.

- Vores sigte har hele vejen igennem været at skabe bedre rammer for landets skoleelever og for de mange medarbejdere. Fordi et bedre indeklima i skolerne kort og godt øger trivslen, sundheden og indlæringen. Og der har det været lidt af en øjenåbner gennem kampagnes første tre år at se værdien af kommunernes strategiske arbejde med indeklima, og hvordan de strategiske planer flere steder har resulteret i gode lokale løsninger og handlinger, som inspirerer andre kommuner, siger Nina Kovsted Helk.

Har fået overblik over indeklimaet
I Helsingør er projektleder for indeklima Morten Høgsbro Holm ikke i tvivl om, hvilken betydning det har haft for kommunen at være en del af kampagnen:

- Med deltagelsen i dette projekt har vi bl.a. fået et værktøj, som giver os et overblik over undervisningslokalernes fysiske forhold. Det giver os mulighed for at sætte ind netop der, hvor problemerne er størst. Første skole har fået nye ventilationsanlæg i alle bygninger, og vi arbejder nu med en større plan for helhedsrenoveringer af kommunens skolebygninger, hvor arbejdet med indeklima bliver én af hjørnestenene, siger Morten Høgsbro Holm.

Kampagnens fire spor:
Kommunernes prioritering af indeklima
Realdania følger og understøtter de 12 pilotkommuner i deres arbejde med at omsætte de strategiske indeklimaplaner til handling og til konkrete indeklimaforbedringer i skolerne. Derudover inviteres nye kommuner til at udvikle indeklimaplaner.

Indeklima, adfærd og undervisningsmiljø
Effekten af en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med indeklima, hvor man ser på indeklima i samspil med andre parametre så som rum og adfærd, skal dokumenteres. Bl.a. ved at undersøge nye fysiske læringstilgange i klassen og nye måder at bruge lokalerne på, som potentielt kan have en effekt på indeklimaet.

Nye drifts- og finansieringsmodeller til bedre indeklima
Realdania vil undersøge, hvilke drifts- og finansieringsmodeller kommunerne i dag gør brug af for at finansiere renoveringer, der skal forbedre indeklimaet i skolerne. Målet er at skabe overblik over de modeller, der findes, og bidrage til at etablere nye modeller, der kan fremme et bedre indeklima.
 
Forankring, skalering og evaluering
Her vil Realdania bl.a. arbejde målrettet for, at der etableres en vedvarende forankring af indeklimadagsordenen – både lokalt på skolerne, i kommunerne og hos de fagprofessionelle.

Om indeklimaet i landets skoler:
- I skoleåret 2018/2019 var der ifølge Danmarks statistik over en halv million elever i folkeskolen.
- Eleverne bruger ca. 20% af deres vågne tid i og samlet set 10.960 timer i skolen løbet af de 10 undervisningspligtige år.
- Omkring halvdelen af klasselokalerne rundt omkring i landet overskrider grænseværdier for især CO2, viser målinger foretaget af DTU. Derudover har en tredjedel af landets skoler fået påbud fra Arbejdstilsynet pga. problemer med indeklimaet i store dele af undervisningstiden.
- Dårligt indeklima betyder, at børnene ikke får det fulde udbytte af undervisningen. Børn klarer sig 9 procent dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima. Det svarer populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.

-kj

19/4 2021