LCA
LCA
scroll
Nyt, avanceret indeklimalaboratorium i total kontrol over elementerne Opbygningen af laboratoriet er støttet af Energistyrelsen under Green Labs DK.

Nyt, avanceret indeklimalaboratorium i total kontrol over elementerne

Teknologisk Institut indvier et af verdens mest avancerede indeklimalaboratorier. Sammen med rådgivere og industrien skal her testes fremtidens intelligente løsninger til bedre indeklima.

Efter to års design og udvikling kan Teknologisk Institut til maj indvie et af verdens mest avancerede indeklima-laboratorier i Taastrup. Laboratorierummet er på 370 m3 - og i laboratoriet kan man definere og flytte rundt på vægge, gulve og lofter og simulere forskellige belastninger som kulde, solvarme og luftkvalitetsmæssige forhold.

- Vi håber, at det nye indeklimalaboratorium kan være med til at bane vejen for en mere holistisk og bæredygtig tilgang til bygningsdrift, så sundere og mere komfortabelt indeklima og mindre energi- og materialeforbrug kan gå hånd i hånd – både hos producenter af indeklimateknologi og slutbrugerne i byggeriet, siger direktør David Tveit, Teknologisk Institut.

Fuldt fleksibel konstruktion
Laboratoriet er opbygget som en stålkonstruktion med over 600 aluminiumselementer, hvoraf nogle elementer kan temperaturstyres og frit udskiftes og placeres i både gulv, vægge og lofter alt efter forsøgsscenariet. Det består af to kamre med en skillevæg og loftselementer, som frit kan varieres.

I tilknytning til laboratoriet er etableret to store ventilationsanlæg, som kan indblæse eller udsuge luftmængder med en ønsket temperatur fra vilkårlige placeringer i laboratoriets vægge, lofter og gulve.

- Vi har lavet et laboratorium, hvor vi er herre over alle påvirkninger og de ydre forhold. Vi kan fuldstændigt kontrollere luft- og overfladetemperaturer og luftstrømme samtidig med vi fleksibelt kan ændre laboratoriets dimensioner og opbygning. Vi kan dele det op i to selvstændigt isolerede laboratorier, hvis vi vil udføre to forskellige forsøg, eller afprøve samme teknologi i to forskellige scenarier samtidig. På den måde kan vi teste både hurtigere, mere fleksibelt og økonomisk fordelagtigt for kunderne, siger forretningsleder Lasse Skammelsen Trankjær, Teknologisk Institut.

Fremtidens Internet of Things
I det nye laboratorium skal Teknologisk Institut teste indeklimaløsninger og HVAC-teknologier for såvel kommercielle kunder som led i forskning og udvikling-projekter. HVAC står for Heat Ventilation Aircondition Control. Det kan foregå på både komponent- og systemniveau for at optimere indeklima, energiforbrug og styringer. Blandt andet med den øgede brug af sensorer og intelligente styringer af indeklimaet med fremtidens cloud-løsninger.

- Sensorer og styringssystemer bliver mere og mere afgørende for at skabe et godt indeklima. Nu kan vi få bedre data på systemniveau, hvor vi har mange faktorer med. Vi kan se på større sammenhænge og få en bedre viden om de mange faktorer, som skaber indeklimaet. Vi skal blive bedre til at forstå de forhold, som påvirker indeklimaet, og det kan det nye laboratorium hjælpe os med. Det kan være vigtigt, når industrien skal udvikle nye indeklimaløsninger. F.eks. kan man undgå at overdimensionere løsninger, så der kan spares energi og derved bidrage til mere bæredygtige løsninger, siger Lasse Skammelsen Trankjær.

Laboratoriet indvies tirsdag den 31. maj, kl. 12-15 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Læs mere her

Teknologisk Instituts Indeklimalaboratorie

- Laboratoriet er opbygget som en stålkonstruktion med aluminiumsrammer og -overflader, hvor der kan udskiftes og flyttes rundt på over 600 aluminiums-elementer på hver 600 x 600 mm i både gulv, vægge og lofter.

- Det har dimensionerne 10 x 8 x 6 meter og er opført i en nybygget hal, så laboratoriet er fuldstændigt afskærmet fra omgivelserne. Lofterne består af en gitterkonstruktion, som er motoriseret, så loftshøjden i de to kamre kan variere fra 0,5 meter til 5 meter.

- Ud af de mere end 600 flytbare elementer er 100 elementer aktive, så de kan tilføre varme eller kulde og simulere varme eller kolde overflader som f.eks. et vindue. Elementerne kan levere temperaturer fra 7-8 grader og op til 60-70 grader celsius.

- Alle elementer kan udstyres med sensorer, som kan levere data og styrer hvert enkelt element, så de f.eks. kan simulere vægge, der har hver deres temperatur. Derved kan de undersøges på systemniveau.

- Laboratoriet er udstyret med en lang række af måleudstyr og instrumenter, som f.eks. temperatursensorer, lufthastighedsmålere, gasanalysatorer og tryk- og flowmålere, der løbende kalibreres.

- Brugen af laboratoriet understøttes af en styringsplatform og cloudbaseret dataopsamling til dokumentation.

-dc

28/4 2022