LCA
scroll
Nyt digitalt undersøgelses-værktøj skal sikre viden om brugernes trivsel i bygninger Den nye platform består bl.a. af en spørgeskemaundersøgelse, som det tager maksimalt 10 minutter for brugeren at udfylde. Platformen er egnet til både skoler, kontorbyggeri og boliger.

Nyt digitalt undersøgelses-værktøj skal sikre viden om brugernes trivsel i bygninger

Green Building Council Denmark har i samarbejde med flere aktører udviklet et digitalt redskab, der systematisk indsamler data om menneskers konkrete erfaringer med at bo og opholde sig i bygninger

Store dele af den eksisterende bygningsmasse døjer med dårligt indeklima og andre trivselsmæssige udfordringer for de mennesker, der opholder sig i bygningerne. Samtidigt mangler byggebranchen viden om brugernes helt konkrete oplevelse af temperatur, støj, træk og andre trivselsmæssige faktorer.

Green Building Council Denmark har derfor i samarbejde med flere aktører udviklet en digital platform og spørgeundersøgelse, der for første gang giver branchen et fælles redskab til systematisk at indsamle brugernes egne erfaringer og forslag til at forbedre indeklima og trivsel i bygninger.

Bliver en del af DGNB- bæredygtighedscertificeringen
Green Building Council Denmark står i forvejen bag den mest udbredte bygningscertificering i Danmark, DGNB-certificeringen.

- Vi har længe været fortalere for større branchefokus på, at bæredygtigt byggeri hviler på tre ben; miljø, økonomi og sociale forhold. Det sociale ben halter bagefter, og hvis vi vil forstå byggede miljøers faktiske effekt på brugerne, bliver vi nødt til at spørge dem. Gode intentioner og mavefornemmelser kan ikke stå alene, og vores viden om brugernes oplevelser skal være baseret på data. På den måde kan vi forbedre indeklimaet og trivslen i bygningerne på et oplyst grundlag, siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

Fælles eje for hele branchen
Platformen bliver en gratis og integreret del af DGNB- bæredygtighedscertificeringen af bygninger i drift og skal på sigt også bredes ud til andre typer af projekter og bygninger med behov for at stille skarpt på trivslen hos medarbejdere, beboere, elever eller andre brugere.

- Talrige studier påviser, at de bygninger, vi bor og opholder os i, har indflydelse på vores trivsel, effektivitet, indlæring, sundhed og sygefravær. Derfor er der brug for et redskab til systematisk indsamling af menneskers konkrete erfaringer med at arbejde i storrumskontor, støj fra kolleger, der taler i telefon, kulde, træk, varme, fælles faciliteter og f.eks. muligheder for social interaktion med andre mennesker i bygningen, fortæller Mette Qvist.

Ifølge hende ligger nøglen til bedre trivsel og indeklima netop i krydsfeltet mellem bygningens målbare, tekniske ydeevne og brugernes personlige oplevelse af de mange timer, de opholder sig i bygningen. Hun mener derfor, at det er vigtigt at huske den menneskelige faktor i fremtidens bygningsdesign, selv om det er lettere sagt end gjort.

- Vi har øje for, at folk har travlt med f.eks. at passe deres arbejde og har derfor udviklet et digitalt redskab, man kan bruge til nem og hurtig indsamling af relevant viden hos den enkelte bruger af en bygning. Spørgeskemaundersøgelsen indgår i en samlet e-platform, som på den lange bane skaber et brugerbaseret vidensgrundlag for forskning og udvikling af den måde, vi bygger de bedste rammer for menneskers trivsel i bygninger, siger Mette Qvist.

Redskab til at mindske stress og øge trivslen
Bygninger med et dokumenteret fokus på indeklima, trivsel og sundhed har ifølge Mette Qvist desuden en konkurrencemæssig fordel i forhold til salg og udlejning, og når det gælder om at tiltrække medarbejdere, beboere, studerende eller andre, der skal tilbringe mange af døgnets timer i bygningen. Noget man kan nikke genkendende til hos DEAS, en af landets største forvaltere af ejendomme, der har skruet kraftigt op for bæredygtighedscertificering af bygninger i drift med en målsætning på 100 bygninger alene i år.

- Vi har testet den nye platform i forbindelse med bærdygtighedscertificering af to erhvervsejendomme i hovedstadsområdet på i alt 27.000 m2 og to boligejendomme på i alt 33.000 m2. Vi har brug for overordnet viden om brugernes oplevelse af ejendommen for at kunne løfte social bæredygtighed i ejendommen på sigt. Den nye platform giver os, i samspil med vores eksisterende undersøgelser og platforme, mulighed for at bringe bæredygtighed i øjenhøjde med de mennesker, der bruger ejendommene, fortæller Dorte Marie Frilund Grøn, fagleder for bæredygtighed og bygherrerådgiver hos DEAS.

Hun betragter platformen som et samlende undersøgelses-værktøj med udgangspunkt i brugernes oplevelser, der i sidste ende kan hjælpe med at skabe en endnu større andel af tilfredse medarbejdere og beboere, der oplever mindre stress og større trivsel.

- Ved for eksempel flerbrugerhuse, der rummer både store virksomheder og enkeltmandsvirksomheder, får vi et billede på tværs af alle brugerne og mulighed for at rumme mange forskellige virksomheder i en større ramme. Det kan igen være med til at sikre, at de er tilfredse og ikke finder andre faciliteter. Generelt understøtter platformen vores organisations strategi og langsigtede fokus på bæredygtig omstilling, som også indbefatter brugernes trivsel, siger Dorte Marie Frilund Grøn.

DEAS er ifølge Dorte Marie Frilund Grøn kun lige begyndt, men vil bruge platformen fremover på stort set alle certificeringsprojekter af bygninger i drift.

Bag platformen

Green Building Council Denmark har udviklet den digitale platform i samarbejde med Rambøll, AART Architects, Copenhagen Business School, Danske Arkitektvirksomheder og Lynge Benchmark. Projektet er desuden støttet af Realdania.

-tmk

17/8 2022