scroll
Nyt online tema sætter fokus på sundere byggematerialer– På den ene side taler alle i byggebranchen om bæredygtigt byggeri, men på den anden side har de færreste styr på, hvad der er i byggematerialerne, lyder det i temaet. Foto: Kirstine Mengel.

Nyt online tema sætter fokus på sundere byggematerialer

Der er stadig alt for mange skadelige stoffer i byggematerialer, så nu har Troldtekt lavet et online tema, hvor førende eksperter kommer med deres syn på materialesundhed og indeklima – og mulige løsninger

Samfund - Byggeri - Indeklima

Byggebranchen flokkes om begrebet bæredygtighed. Men der er ingen fremskridt at spore, når det gælder indholdsstoffer i byggematerialer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Tværtimod er mængden af kemi i maling, lim, overfladebehandling, konstruktionsmaterialer og mange andre kategorier steget.

– På den ene side taler alle i byggebranchen om bæredygtigt byggeri, men på den anden side har de færreste styr på, hvad der er i byggematerialerne. Bygherrer og arkitekter er ikke kemikere, så der er generelt brug for større transparens om indholdsstofferne, siger arkitekt Martha Lewis, som er Head of Materials hos Henning Larsen Architects og vandt Personprisen ved Det Bæredygtige Element i 2019.

Der bruges 19.800 tons skadelige stoffer i byggeriet
I 2017 (de nyeste tal fra den nordiske SPIN-database) blev der på dansk grund anvendt byggematerialer, som indeholdt 19.800 ton indholdsstoffer, der er klassificeret som skadelige i Danmark og/eller EU. I 2012 var tallet 14.200 ton, mens det i 2016 var 22.500 ton. En del af udsvingene kan skyldes varierende aktivitet i byggeriet. Men på bundlinjen står, at materialesundhed slet ikke har samme fokus som for eksempel ventilation, akustik og dagslys.

– Byggematerialer, som indeholder uønskede stoffer, kan i mange tilfælde hverken genanvendes i nye bygninger eller nedknuses og indgå som ressource i nye materialer. Derfor spænder den her udvikling ben for den cirkulære økonomi, fortsætter Martha Lewis.

Inspiration fra DGNB-certificeret testhus
Sammen med blandt andre Troldtekt A/S har Martha Lewis engageret sig i en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at implementere materialepas i byggebranchen. Materialepas vil være en frivillig ordning, hvor producenterne tydeligt deklarerer, hvilke stoffer deres produkter indeholder.

Interviewet med Martha Lewis er en del af et nyt online tema fra netop Troldtekt. Temaet sætter fokus på materialesundhed og indeklima i bygninger – og foruden Martha Lewis bidrager førende eksperter fra blandt andet Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Moe Rådgivende Ingeniører med viden til temaet.

Her indgår også en reportage fra et nyt testhus i sønderjyske Egernsund, som er opført af Gråsten Teglværk A/S med partnere som Højteknologifonden, Teknologisk Institut og Aalborg Universitet. Huset, der har opnået en DGNB-guldcertificering, tester teglværkets patenterede murblok CleanTechBlock og flere andre innovative løsninger. Listeloftet Troldtekt contrast er en af de løsninger, der bidrager til et indeklima, som er sundere end sædvanligt.

Inspiration fra udenlandske bygninger
Temaet byder også på inspiration fra andre nordeuropæiske bygninger, som udmærker sig ved at være dokumenteret sunde – med Troldtekt akustikløsninger som en del af arkitekturen. Troldtekt ønsker at bidrage til bygninger, som er sunde for mennesker at opholde sig i. Derfor arbejder virksomheden strategisk med at understøtte FN’s verdensmål nummer 3, ’Sundhed og trivsel’.

– Vi har i forvejen kortlagt indholdsstofferne i vores produkter, så vi ved, at de er sunde for mennesker. Vores plader har en lang levetid, og det er afgørende for os, at vi kun bringer sunde materialer i cirkulation i bygninger, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Troldtekt er fremstillet af de naturlige materialer træ og cement, og som en del af Cradle to Cradle-certificeringen er akustikpladerne grundigt analyseret. Indholdsstofferne er defineret helt ned til 100 ppm (parts per million).

-jhn

Læs det nye online tema om sundhed og indeklima i bygninger her

5/5 2020