LCA
LCA
scroll
Radonreducerende effekt med ventilationHer ses indreguleringen ifm. montering af ventilationsløsningen.

Radonreducerende effekt med ventilation

Der har længe manglet dokumentation for, hvilken effekt mekanisk ventilation har på reduktion af radonniveauet i et almindeligt hjem. Men det har Teknologisk Institut nu undersøgt

Selvom der er stigende krav om dokumentation af stort set alle dele af byggeprocessen er kravene til dokumentation af reduktion af radon ved installation af ventilationsanlæg foreløbig gået fri. Ifølge Lindab kan den manglende dokumentation medføre, at man overser en vigtig sideeffekt ved et ventilationsanlæg, når man ikke kan dokumentere, hvilken effekt en ventilationsløsning har ift. reduktion af radon.

Derfor har Teknologisk Institut på foranledning af Lindab foretaget en uvildig undersøgelse af, hvilken effekt balanceret mekanisk ventilation har på reduktion af radonniveauet i et almindeligt, dansk hjem.

Forsøget er gennemført hos en børnefamilie i Greve, hvor Teknologisk Institut med seniorspecialist Britt Haker Høegh i spidsen har foretaget radonmålinger før og efter monteringen af en ventilationsløsning i huset. For at tage højde for årstidernes udsving er målingerne foretaget gennem et helt år. Ved at sammenligne de to målinger synliggøres effekten af ventilationen på radonniveauet.  

- 48 % er et fint resultat. Der findes andre løsninger, som kan reducere radonniveauet yderligere, men ventilationsløsningen udmærker sig ved både at reducere radonniveauet og forbedre husets indeklima. Valget af den bedste løsning afhænger af både radonniveau, husets konstruktion, ventilation og beboernes vaner, siger Britt Haker Høegh.

Den konkrete bygning er et typisk 1,5-plans murstenshus fra 1930’erne med nyere vinduer og uden særlige ventiler.

Hos Lindab har man en forhåbning om, at andre leverandører vil følge trop og iværksætte lignende forsøg, der kan dokumentere effekten af deres løsninger:

- Som med alle andre undersøgelser er der naturligvis en række forbehold, der betyder, at vi ikke kan garantere nøjagtig den samme reduktion i alle huse, og man kan ikke uden videre overføre resultaterne til andre anlæg og andre huse. Når det så er sagt, så er vi rigtig glade for den viden, som dette projekt har skabt. Resultatet er et vigtigt skridt på vejen til at skabe et faktuelt beslutningsgrundlag for de danskere, som er berørte af radon, siger Lars Rosenkilde fra Lindab.

-kj

12/5 2020