LCA
scroll
Samles om efterisolering og godt indeklima Man kan stille spørgsmål til oplægsholderne undervejs – også hvis man deltager online. Foto: Jørgen True

Samles om efterisolering og godt indeklima

Konferencen Bygningsfysikdag 2020 afholdes både med fysisk fremmøde og onlinedeltagelse

Så er det nu, hvis du vil have nyeste viden om bygningers varme-, fugt- og indeklimaforhold. Programmet for Bygningsfysikdag 2020 er nemlig klar. I år vil det som noget nyt være muligt at deltage både fysisk og online.

På Bygningsfysikdag 2020 er der fokus på indvendig efterisolering og godt indeklima i forbindelse med renovering af såvel boliger som historiske bygninger. Herunder præsenteres også Builds nye anvisning om undersøgelse og vurdering af skimmelsvampe i bygninger.

Desuden vil der blive delt viden om, hvordan vi kan bygge mere bæredygtigt byggeri ved at bygge billigere og bedre lavenergihuse, og hvordan vi kan bygge mere med træ og dermed reducere byggeriets CO2-udledning.

Det er femte gang, Byg-Erfa, IDA Bygningsfysik og Build går sammen om at afholde Bygningsfysikdag.

Konferencen finder sted d. 16. september kl. 9.00-16.00 på Scandic Sluseholmen i København.

På dette års Bygningsfysikdag kan der max. være 100 personer fysisk til stede. Til gengæld vil der være mulighed for online deltagelse. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Programmet kan ses her, hvor det også er muligt at tilmelde sig både fysisk og online deltagelse.

-los


24/8 2020