LCA
LCA
scroll
Sanering duede ikke: PCB-forsegling reddede skoles indeklima På Herlev Byskole var en omfattende sanering ikke nok til at komme af med PCB-forureningen i luften. En forsegling skulle der til. Foto: Sealing Group.

Sanering duede ikke: PCB-forsegling reddede skoles indeklima

Efter et netop afsluttet PCB-forseglingsprojekt er Herlev Byskoles indeklima forbedret markant. Projektet demonstrerer effekten af forsegling isoleret set, og rådgiver på projektet kalder da også resultatet for bemærkelsesværdigt

Fra 50'erne og frem til 1977 blev giftstoffet PCB anvendt i dansk byggeri til blandt andet fuger, maling og termoruder. Og de store mængder PCB, som man brugte, findes stadig i mange bygninger fra perioden.

Sanering har længe været den mest udbredte metode til at fjerne PCB fra bygninger. Man bryder bygningen ned og fjerner de bygningsdele, der indeholder PCB. Men ofte er den destruktive metode ikke nok til at komme af med PCB og dermed heller ikke den luftforurening, der opstår, fordi PCB afgasser.

Ofte bliver man nødt til at forsegle de tilstødende bygningsdele for at stoppe spredningen af PCB og afgasningen. Det viser det netop afsluttede forseglingsprojekt på Herlev Byskole, hvor man i 2011 opdagede, at man havde et PCB-problem. Målinger viste nemlig, at indeluften havde koncentrationer af PCB på op til 4000 ng/m3. Det er langt over Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m3.

Derfor satte skolen gang i en omfattende PCB-sanering. Efter projektets afslutning målte man løbende PCB-niveauet i luften, og i 2017 og 2020 blev der målt koncentrationer på 1200 ng/m3. Det viser med al tydelighed, at saneringen ikke havde fjernet PCB fra skolen eller forureningen fra indeluften.

Forsegling minimerede PCB i luften
I 2020 forsøge skolen sig med en anden tilgang. En lokal malermester forseglede de forurenede områder med specialproduktet ProSeal PCB-forsegler for at stoppe spredningen af PCB og samtidig nedbringe koncentrationen af PCB i indelufen. Og det har været en stor succes, lyder meldingen fra Friis Andersen Arkitekter, der har været rådgiver på forseglingsprojektet.

- Vi har opnået bemærkelsesværdige resultater på dette projekt. Bygherre er meget tilfreds med, at vi løste deres store indeklimaproblem med en relativ simpel og effektiv metode uden store destruktive tiltag, siger direktør Søren Ibsen.

To måneder efter forseglingen viste målinger 100 ng/m3 PCB i luften. Det er langt under de 1200 ng/m3, som var niveauet inden forseglingen. Og vigtigst af alt er det under de 300 ng/m3, som er Sundhedsstyrelsens grænseværdi for PCB i indeluft.

Forsegler bliver løbende testet af Teknologisk Institut
Projektgruppen samarbejdede med Sealing Group, der er specialister i forsegling af PCB, og som har udviklet ProSeal PCB-forsegler. Det er et produkt, der er blevet grundigt testet gennem syv år af Teknologisk Institut. Claus Bøgeskov, direktør hos Sealing Group, forklarer, at skolens udfordringer med at komme af med PCB skyldes, at stoffet vandrer fra bygningsdel til bygningsdel. 

- Der har i mange år været en misforståelse blandt bygherrer, rådgivere og nedrivningsvirksomheder, at PCB forsvinder, når man fjerner de bygningselementer, der til at begynde med indeholdt PCB. Men det er ikke nok at fjerne primærkilden, for PCB vil sprede sig med tiden. Hvis man i stedet forsegler bygningsdelene, så isolerer man PCB, stopper spredningen, og man stopper for afgasningen, siger han.

Claus Bøgeskov er tilfreds med, at forseglingsprojektet på Herlev Byskole er gået godt. Først og fremmest fordi forureningen i luften nu er minimeret på skolen, men også fordi projektet understreger, at forsegling er en effektiv, billig og nem metode til at isolere PCB og minimere forurening fra indeluften.

- Den oprindelige PCB-kilde blev fjernet tilbage i 2011, og det eneste nyere tiltag for at bringe PCB i luften ned er dette forseglingsprojekt. Projekt demonstrerer derfor effekten af forsegling isoleret set på en god måde, siger Claus Bøgeskov.

-dc

23/3 2022