scroll
Tilbage i skole: 30 elever i hver klasse kræver indeklimaløsninger En afvigelse fra afstandskravet på en meter i kombination med dårligt ventilerede og små klasselokaler giver øget risiko for corona-smitte på skolerne.

Tilbage i skole: 30 elever i hver klasse kræver indeklimaløsninger

Børne- og Undervisningsministeriet gav fra 1. august grønt lys til, at der må være op til 30 elever i hver klasse, og det øger risikoen for at blive smittet. Udluftning og bedre ventilation nedsætter smitterisikoen

Skoleklokkerne ringer ind igen i disse dage på folkeskoler og privatskoler, og for første gang siden corona-krisen må der nu igen være op til 30 elever i hver klasse. Det giver skolerne mulighed for at fravige en meters kravet, men det øger risikoen for smittespredning, at eleverne sidder tættere og befinder sig i samme rum.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet kan ventilation og udluftning mindske smitterisikoen, og indeklimaekspert hos ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomheden Rambøll, Niels Skals, ser et akut behov for at forbedre indeklimaet:

- 9 ud af 10 skoler er bygget før 1970, hvor der ikke var krav om ventilation og pladsen i mange klasser er trang. Og det er ikke de bedste rammer for en pandemi, hvor vi har lært at afstand er vigtigt, siger Niels Skals, der er både biolog og indeklimaekspert.

- Det er vigtigt, at man på skolerne bliver endnu bedre til systematisk at lufte ud og holde fast i de gode rutiner for god hygiejne, som der allerede er indarbejdet. Men det er også vigtigt, at kommunerne tager højde for den nye virkelighed, når de renoverer og bygger nye skoler. Det kan de gøre ved at indtænke teknologiske løsninger i bygningerne som eksempelvis måling af luftkvalitet og mekanisk ventilation, tilføjer han.

Bekymrede forældre
En undersøgelse fra YouGov, foretaget for Rambøll viser, at de nye regler skaber høj grad af utryghed hos mange forældre:

- 82 % af de adspurgte 1012 forældre er bekymrede for, at deres barn bliver smittet med corona efter sommerferien, hvor skolerne kan fravige kravet om 1 meters afstand i klassen (i meget høj grad/i høj grad/i nogen grad/i mindre grad), mens blot 16 % af alle adspurgte forældre svarer, at de slet ikke er bekymrede, siger Niels Skals.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov i perioden 21.-30. juli 2020. Der er i alt gennemført 1012 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, der har børn
som går i folkeskole eller privat-/friskole.

-los


12/8 2020