LCA
scroll
Værktøj til et bedre indeklimaHøjt CO2-indhold, varme, kulde, støj samt manglende – eller for meget – dagslys er blot nogle af de udfordringer, indeklimaet i danske skoler kæmper med.

Værktøj til et bedre indeklima

Nyt screeningsværktøj skal komme skolerne til undsætning og danne grundlag for politisk fokus og midler til udbedring af dårligt indeklima

På Teknologisk Institut har arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler nu resulteret i udviklingen af et nyt screeningsværktøj. Screeningsværktøjet er udviklet, så det kan integreres direkte i skolernes Facilities Management (FM) system. Med værktøjet i hånden får skolerne konkrete input til forbedringer af indeklimaet samt mulighed for at synliggøre kvaliteten af indeklimaet i lokalerne, hvilket også kan anvendes som grundlag for mere politisk fokus.

I Helsingør Kommune har man både deltaget i udviklingen af værktøjet og også benyttet sig af resultaterne. På baggrund af screeninger har kommunen fået et overblik over indeklimaforholdene på kommunens 15 skoler og i kølvandet fulgte flere midler til at sørge for bedre indeklima på udvalgte skoler:

- Vi har deltaget aktivt i udviklingen af screeningsværktøjet. Vi var en af de pilotkommuner, som fik bevilliget midler til udvikling af strategiske indeklimaplaner af Realdania som del af deres kampagne om indeklima i skoler. Som led i planen ønskede vi et samlet overblik over indeklimaforholdene på alle kommunens 15 skoler. I samarbejde med Teknologisk Institut valgte vi en metode, hvor alle bygninger og klasselokaler kunne gennemgås. Resultatet af screeningen og den tilhørende klassificering har vi brugt til at identificere og prioritere relevante indsatsområder for renoveringsprojekter. Resultaterne har vi efterfølgende anvendt til at informere politikerne, hvilket har ført til konkrete bevillinger til at forbedre indeklimaet på udvalgte skoler i kommunen, fortæller Morten Høgsbro Holm fra Helsingør Kommune.

Integrerede data skal sikre synlighed
På Teknologisk Institut arbejder Maria Djekic Arent Andersen til daglig med at afhjælpe indeklimagener – også i skoler. Hun har været en del af udviklingen af det nye screeningsværktøj, og hun håber, at flere kommuner vil tage værktøjet i brug, så forbedring af indeklimaet i skolerne bliver prioriteret, når budgetterne skal lægges:

- Det er en stor opgave, der skal løses. Flere undersøgelser vidner om, at indeklimaet på en lang række af vores skoler i Danmark er alt for dårligt. Det går ud over både elevernes og lærernes trivsel, og det betyder også rigtig meget for elevernes indlæring. Med vores nye værktøj kan indeklimaet blive en integreret del af kommunens arbejde – både hvad angår renovering, løbende vedligehold og drift. Via værktøjet integreres de aktuelle indeklimaforhold direkte i skolernes eget system – og eventuelle udfordringer med indeklimaet bliver dermed mere synlige i den daglige drift og i arbejdet med vedligehold af bygningerne, forklarer Maria Djekic Arent Andersen.

Det nye indeklimaværktøj er udviklet med henblik på, at eksperter fra Teknologisk Institut foretager den første screening. Herefter får driftspersonalet en introduktion til værktøjet, så de fremover selv kan foretage registrering og vurdering af indeklimaforhold i skolerne f.eks. ved årlige eller løbende registreringer:

- Ideen med løbende at foretage registreringer af indeklimaet er, at de bygningsansvarlige altid har opdaterede data til rådighed. På den måde kan skolerne selv tilegne sig konkret viden om indeklimaet i de enkelte lokaler eller afdelinger på skolen. Det giver et rigtig godt overblik, når der skal renoveres, og forhåbningen er, at det vil være med til at få skolerne til at prioritere renoveringer, hvor fokus også er på et sundt indeklima, lyder det fra Maria Djekic Arent Andersen.

-kj

21/10 2020