LCA
LCA
scroll
9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuldMuligheden for at genanvende glasset fra de gamle vinduer til isolering er stadig relativt ny og ejerforeningen i Valby er blandt de første foreninger i Danmark, der har gjort brug af løsningen.

9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

På en netop afsluttet tag- og facaderenovering af EF Vigerslev Engpark var det ambitionen at passe godt på miljøet. Ruderne fra gamle og udtjente vinduer er blevet lavet om til glasuld, der fremover vil hjælpe med at spare på energien

Som en del af en større renovering af EF Vigerslev Engpark på Vigerslevvej er de gamle, udtjente vinduer blevet fjernet fra bygningerne og erstattet med nye.

Men hvor gamle vindueselementer ofte ender på en containerplads, er glasset fra vinduerne fra EF Vigerslev Engpark i stedet blevet fragtet til Saint-Gobain Isovers glasuldsfabrik i Vamdrup.

Her er glasset blevet smeltet og lavet om til ny og energieffektiv isolering, og bebyggelsen i Valby har fået isolering, der svarer til mængden af glas, tilbage.

De gamle ruder fra Valby vil dermed – nu i deres nye form – fremover medvirke til øget energieffektivitet.

Det er rådgiveren Plan1 Cobblestone Architects samt Arne Pedersen, der har taget initiativ til at benytte konceptet ’Glas til uld’, der sikrer hensigtsmæssig recirkulering af glasset fra udtjente vinduer.

I alt er 9700 kg glas fra bygningerne blevet omdannet til 450 m3 glasuld, hvilket fuldt ud har dækket isoleringsbehovet i Vigerslev Engpark.

- Vi har alle et ansvar for at passe så godt som muligt på miljøet og på de ressourcer, vi allerede har taget i brug. En af måderne er at minimere mængden af affald og i stedet sikre, at vi genanvender så meget som muligt – og ikke mindst så smart som muligt.

- Det, at de gamle vinduer er blevet omdannet til effektivt isoleringsmateriale med lang levetid, synes vi, giver rigtig god mening, siger Klaus Winterskov, projektleder hos Plan1 Cobblestone Architects.

Selve processen på byggepladsen har været simpel og ikke meget anderledes end den normale praksis. I stedet for, at de gamle vinduer er blevet smidt i en container og kørt på modtageanlæg, er de taget nænsomt ud og stillet på paller.

Dermed har det været muligt at bevare så meget glas som muligt og sikre, at mængden af glasuld, der kommer tilbage fra Isover, er stor nok til at dække behovet i Ejerforeningen.

Arne Pedersen er positivt stemt over konceptet og anvender det på flere igangværende projekter i tæt samarbejde med Isover.

- Det føles godt at være med til at sikre, at materialerne bliver genanvendt på en god måde.
Og det er ikke et problem at håndtere hverken praktisk eller administrativt.

- Ved at vi samarbejder på tværs af virksomhederne med en fælles målsætning om at reducere, genanvende og effektivisere brugen af vores ressourcer, kan vi være med til at støtte op om den grønne omstilling, siger Rasmus Nordahl, sektionsdirektør fra Arne Pedersen.

-dc

14/11 2023