LCA
LCA
scroll
Dropper kul og åbner for den grønne biogashane Rockwools overgang til biogas på de største smelteovne betyder reelt set et farvel til kul og koks og en reduktion af CO2-udledningen på 59.000 tons/år.

Dropper kul og åbner for den grønne biogashane

Årsskiftet 2021 har markeret en vigtig, grøn milepæl på Rockwools to danske fabrikker, der har omlagt den energikrævende produktion til CO2-neutral biogas

Rockwool har på baggrund af sin energiintensive produktion indtil i år været en af Danmarks større CO2-udledere, men har netop taget et markant skridt mod en grønnere fremtid.

Fra 1. januar i år producerer de største smelteovne på virksomhedens to danske fabrikker på CO2-neutral biogas. Det betyder, at koncernen når over 70 % CO2-reduktion i 2021 (ift. 1990). Med andre ord når Rockwool sin del Danmarks fælles klimamål i god tid før 2030.

- Vi er stolte over, at vi yder et bidrag til at mindske CO2-udledningerne fra industrien. Det er ikke bare et vigtigt skridt for os, men for hele sektoren, fordi det viser, at det er realistisk at omstille industriprocesser med meget høje temperaturer til vedvarende energi og derved at nedbringe CO2-udledningen, siger adm. direktør Frank Larsen og fortsætter:

- Vi deler regeringens holdning om, at klima, vækst og arbejdspladser skal gå hånd i hånd, og vi er glade for at yde et bidrag til at nå det danske klimamål, samtidig med at vi beholder danske arbejdspladser.

Hvis du vil læse mere - klik her.


-los

2/2 2021