bygma
LCA
scroll
Energiguide: Hold igen med isolering og nye vinduer
Der findes ca. 9000 fredede og 350.000 bevaringsværdige huse i Danmark, men der er fortsat mange, der bor i et bevaringsværdigt hus uden at vide det.

Energiguide: Hold igen med isolering og nye vinduer

Revideret energiguide gør op med myter om energiforbruget i fredede og bevaringsværdige huse

’Kære husejer - hold igen med udvendig efterisolering, nye vinduer og andre tiltag til at nedsætte energiforbruget fra vores boliger.’

Det budskab lyder måske underligt i en tid med et stort og nødvendigt fokus på at få sat en stopper for unødigt energiforbrug og CO2-udslip. Men i bestræbelserne på at mindske energiforbruget er mange huses historiske og kulturelle kvaliteter blevet ødelagt eller gået tabt for evigt.

Den nye udgivelse fra Bygningskultur Danmark, ’Energiguide for fredede og bevaringsværdige huse’, ruster derfor ejere af fredede og bevaringsværdige huse til at forbedre de historiske huses energiforbrug, komfort og indeklima - uden at uerstattelige bevaringsværdier går tabt.

Gå ikke på kompromis med arkitektoniske kvaliteter
Energiguiden udkom for første gang for snart 10 år siden - i 2009, og er for længst udsolgt. Problematikken er dog stadig højaktuel. Derfor udkommer energiguiden nu i en opdateret og revideret form.

- Som miljø- og økonomibevidst husejer skal man selvfølgelig gøre alt, hvad man kan, for at nedsætte energiforbruget. Især fordi Danmarks energiforbrug ikke er faldet væsentligt de senere år, og fordi drift og opvarmning af bygninger er årsag til en stor del af energiforbruget. Men det må ikke være på bekostning af kulturarven. Man kan sagtens energioptimere gamle huse uden at gå på kompromis med uerstattelige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, siger Birthe Iuel, præsident i Bygningskultur Danmark, som er en del af organisationen Historiske Huse.

Hun fortsætter:

- Med energiguiden håber vi at klæde husejerne på til at tage dialogen med rådgivere, håndværkere og de lokale bygningsmyndigheder. Energiguiden er derfor skrevet i et let forståeligt sprog uden fagjargon, med ordforklaringer og masser af konkrete eksempler og fotos af gode og dårlige energiløsninger. Energiguiden gør også en dyd ud af at ruste husejerne til at sikre et godt indeklima og undgå f.eks. fugt og skimmel, inden de går i gang med at energioptimere huset.

Energiguiden henvender sig først og fremmest til ejerne af fredede og bevaringsværdige bygninger, men mange af landets øvrige husejere vil også kunne hente inspiration, råd og vejledning i guiden. Foruden at være en hjælp til ejerne er guiden også tænkt som en hjælp til de kommunale bygningsmyndigheder, når de skal foretage en afvejning mellem bygningsreglementets energikrav på den ene side og hensynet til kulturarven på den anden side.

Energiguiden kan købes på www.historiskehuse.dk for 125 kr. Bogens er skrevet af arkitekt og forfatter Jeanne Brüel.

-los


19/2 2019