bygma
bygma
scroll
Har arbejdstilsynet ladet sig påvirke af industrigigant?
Christian Juhl anklager mineraluldsbranchen for at lobbye mod Arbejdstilsynet

Har arbejdstilsynet ladet sig påvirke af industrigigant?

Ifølge 3F’s Fagbladet kæmper ROCKWOOL mod, at potentielt kræftfremkaldende mineraluld kommer på myndighedernes kræftliste. ROCKWOOL afviser påstandene

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Arbejdstilsynet er ifølge Fagbladet vendt 180 grader, efter at magtfulde kræfter i industrien har forsøgt at påvirke reguleringen af et stof, der er potentielt kræftfremkaldende.

Mineraluld produceret før 1997 er på EU’s liste over muligt kræftfremkaldende stoffer, og stoffet er omfattet af Kræftbekendtgørelsen. Imidlertid er håndværkere, der arbejder med “montering og nedrivning” af gammel mineraluld undtaget fra bekendtgørelsen.

Arbejdstilsynet indledte sidste år en revidering af Kræftbekendtgørelsen og indstillede, at montering og nedrivning også skulle omfattes.

Hvem tror vi på?
EU vurderer, at mineraluld produceret før 1997 kan være kræftfremkaldende. Men WHO’s agentur for kræftforskning, IARC, har den opfattelse, at der ikke er belæg for påstanden om, at gammel mineraluld kan give kræft.

Arbejdstilsynet ændrede efter møder med blandt andre ROCKWOOL holdning, og så var bygningsarbejdere, der beskæftiger sig med gammel mineraluld alligevel ikke omfattet af Kræftbekendtgørelsen.

Ligner en grim lobbysag
Palle Bisgaard fra 3F opfordrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at lade tvivlen komme bygningsarbejderne til gode, og Enhedslistens arbejdsmiljøordfører, Christian Juhl, siger, at det er ”skandaløst, hvis Arbejdstilsynet lader sig påvirke af lobbyister:

- ROCKWOOL, der er storproducent af mineraluldsprodukter, kæmper imod, at potentielt kræftfremkaldende mineraluld kommer på myndighedernes kræftliste. Nu er Arbejdstilsynet vendt 180 grader i sagen. Det ligner en grim lobbysag. Det er særdeles alvorligt og uacceptabelt, hvis Arbejdstilsynet lader sig påvirke af producenter, til skade for arbejdsmiljø og sikkerhed, siger Christian Juhl.

Usikkerheden skal komme medarbejderne til gode
Han understreger, at Arbejdstilsynet altid skal lade usikkerheden komme medarbejdernes liv og helbred til gode:

- Arbejdsmiljøloven er en arbejderbeskyttelseslov – ikke en lov der deler sol og vind lige mellem liv, helbred og producentinteresser. Ovenpå skandalesagen med det fremkaldende stof, Krom-6, har jeg kaldt ministeren i et hastesamråd i Beskæftigelsesudvalget, så han kan redegøre for Arbejdstilsynets stillingtagen i denne kontroversielle sag, slutter Enhedslistens arbejdsmiljøordfører.

Ingen tvivl
I en skriftlig kommentar til BygTek skriver Marianne Guldberg, der er leder for Sikkerhed & Sundhed hos ROCKWOOL, at flere end 1000 undersøgelser er blevet vurderet af International Agency for Research on Cancer (IARC) under WHO, FNs højeste instans inden for kræft forskning.

- IARC mener ikke, at der er tvivl og konkluderede allerede i 2001, at der ikke er grundlag for at klassificere gammel mineraluld for at udgøre en kræftrisiko for mennesker. Mineraluldsbranchen, herunder ROCKWOOL, læner sig op ad de videnskabelige anbefalinger fra FNs højeste instans indenfor kræftforskning, skriver hun.

Ifølge Marianne Guldberg har Mineraluldbranchens organisation under Dansk Industri, MBR, mødtes med Arbejdstilsynet for at fremlægge fakta fra, der viser, at der ikke er grundlag for at klassificere gammel mineraluld for at udgøre en kræftrisiko:

På oplyst grundlag
- ROCKWOOL var med på mødet som medlem af MBR, ligesom én anden mineraluld producent. Arbejdstilsynet har efterfølgende valgt ikke at indstille gammel mineraluld til at være omfattet af kræftbekendtgørelsen – baseret på fakta fra IARC under WHO. MBR har som brancheorganisation handlet efter deres mål om at sikre, at de forhold, der har en betydning for mineraluldsbranchen, bliver diskuteret på et oplyst grundlag, slutter ROCKWOOLs leder for Sikkerhed & Sundhed.

12/12 2018