LCA
LCA
scroll
Kursus om efterisolering af enfamiliehuseKurserne om efterisolering lægger sig tæt op ad den nye TRÆhåndbog, TRÆ 76 Efterisolering. Illustration: Træinformation

Kursus om efterisolering af enfamiliehuse

I forbindelse med udgivelsen af den nye TRÆhåndbog, TRÆ 76 Efterisolering, der udkommer i denne måned, afholder Træinformation to kurser om efterisolering

Klima - Miljø - Energi

Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Da energi og klima står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden, er det vigtigt, at energiforbruget til opvarmning af vores bygninger reduceres. I forbindelse med efterisolering kan CO2-belastningen reduceres ved at anvende CO2-neutrale materialer i forbindelse med renoveringer.

Fra 1960 bliver ’typehuse’ dominerende. Disse opføres af mange forskellige materialer og bygningsdele. Der opstod en pallette af konstruktionsformer, ikke mindst omkring ydervæggene, hvor bagvægge – som førhen blev opført i murværk – nu blev opført i træskeletvægge eller porebeton.

Tagkonstruktionen på typehusene blev typisk udført med gitterspær med tagdækninger af bølgeeternitplader eller tegl/betontagsten med undertage. Vinduerne blev større og fik termoruder i stedet for forsatsrammer, og der anvendtes varmeisolering i gulv, vægge og lofter i form af mineraluld eller løse letklinker i beskedne tykkelser.

København og Horsens
De to kurser bliver afholdt hhv. den 22/1 i København og den 23/1 i Horsens. Her kan projekterende, tømrere, energirådgivere og energikonsulenter blive klogere på, hvordan typiske enfamiliehuse kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

Man kan få indblik i både de teoretiske og praktiske aspekter i forbindelse med efterisolering med afsæt i den nye bog, TRÆ 76 Efterisolering, der udkommer i denne måned og som deltagerne får med hjem.

Det er Træinformation, der står bag kurset, hvor oplægsholderne Mikael Koch, Træinformation, Benny Lillelund, Træinformation, Jørgen Munch-Andersen, Træinformation og Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole vil gøre deltagerne klogere på bl.a.
- bygningstyper
- BR – krav og bygningsfysik, eksisterende konstruktioner, generelle anvisninger og udvendig efterisolering af tunge ydervægge
- ind-og udvendig efterisolering af træskeletvægge,
- U-værdier, besparelsespotentiale og rentable løsninger
- eksisterende tagkonstruktioner, generelle anvisninger, gitterspær, hanebåndsspær, bjælkespær og flade tage
- dampspærrekvaliteter og dampspærretyper med tilbehør
- terrændæk, sokkel og kælder.

-los


8/1 2020