bygma
LCA
scroll
Mineraluld underkastes ny risikovurdering
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen var onsdag indkaldt i samråd

Mineraluld underkastes ny risikovurdering

Beskæftigelsesministeren: Tvivl om risiko ved gammel mineraluld skal komme arbejderne til gode

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Karsten Hønge (SF) og Christian Juhl (Enhl) havde onsdag indkaldt beskjæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd omkring oplysninger i Fagbladet om, at Arbejdstilsynet ændrede holdning til det muligt kræftfremkaldende stof ’mineraluld’ efter pres fra producenten af det farlige produkt.

- Ministeren bedes forklare, hvorfor Arbejdstilsynet ændrede holdning til, at gammel mineraluld alligevel ikke skulle omfattes af kræftbekendtgørelsen? Lød spørgsmålet til ministeren.

Muligt kræftfremkaldende
Troels Lund Poulsen bekræftede blandt andet, at der findes flere typer af mineraluld, og at den type, der henvises til i spørgsmålet er såkaldt ’gammel mineraluld’ fra før 1997.

- Gammel mineraluld har siden 1997 været vurderet af EU til at være ’muligt kræftfremkaldende’. Derimod har kræftforskningsagenturet under WHO i 2001 vurderet, at der ikke er dokumentation nok til at sige, at gammel mineraluld er kræftfremkaldende, forklarede ministeren.

Særlig opmærksomhed
I Danmark reguleres arbejdet med montering og nedrivning af gammel mineraluld i Mineraluldsbekendtgørelsen fra 1988, som blev udarbejdet for at sikre en særlig opmærksomhed på montering og nedrivning af mineraluld. På samme måde som der også er en særlig asbestbekendtgørelse:

- Andet arbejde med gammel mineraluld er siden 1993 blevet reguleret i Kræftbekendtgørelsen, men reglerne om montering og nedrivning af gammel mineraluld er således blevet bibeholdt i en særlig bekendtgørelse, oplyste Troels Lund Poulsen.-

Kan ikke være for forsigtig
Han har endnu ikke modtaget en indstilling fra Arbejdsmiljørådet om reguleringen af mineraluld:

- Men jeg kan sige, at det kemiske arbejdsmiljø er et område, som jeg tager særdeles alvorligt, og som også fortjener endnu større politisk opmærksomhed i de forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale, som vi har taget hul på. Og jeg vil gerne slå fast, at man ikke kan være for forsigtig, når det gælder kræftfremkaldende stoffer. Man skal ikke blive syg af at passe sit arbejde, og derfor skal kræftfremkaldende stoffer behandles med den største forsigtighed, sagde ministeren.

Uenighed mellem arbejdsmarkedets parter
Troels Lund Poulsen oplyste, at årsagen til, at der skete en ændring i Arbejdstilsynet af mineralulds farlighed, skyldtes, at de i september 2017 indstillede til Kræftrevisionsudvalget,
at regulering af arbejde med montering og nedrivning af gammel mineraluld skete i Kræftbekendtgørelsen i stedet for Mineraluldsbekendtgørelsen:

- Blandt arbejdsmarkedets parter er der uenighed om, hvor gammel mineraluld bør reguleres.
På baggrund af henvendelse fra DI mødtes Arbejdstilsynet i november 2017 med mineraluldsindustrien. På mødet blev Arbejdstilsynet gjort opmærksom på en beslutning fra EU’s videnskabelige komite fra 2016, hvor EU trak to forslag til grænseværdier tilbage, forklarede ministeren

Revurderede sagen
Arbejdstilsynet har forklaret beskæftigelsesministeren, at den videnskabelige usikkerhed gav Arbejdstilsynet anledning til at revurdere sagen:

- Dette skal ses i lyset af, at de internationale vurderinger – som tidligere nævnt – i forvejen udtrykte usikkerhed om, hvorvidt gammel mineraluld er kræftfremkaldende. På den baggrund ændrede Arbejdstilsynet sin faglige vurdering og indstilling til Kræftrevisionsudvalget i december 2017. Arbejdstilsynet foreslog i stedet, at gammel mineraluld fortsat reguleres i Mineraluldsbekendtgørelsen, men at kravene i mineraluldsbekendtgørelsen strammes, så de svarer til, hvad der er gældende i Kræftbekendtgørelsen, oplyser Troels Lund Poulsen.

Det er da tosset
Karsten Hønge henviste i sit indlæg blandt andet til, at ’hvis Hansen i weekenden fjernes noget mineraluld fra sit loft og kører det på genbrugspladsen, er det klassificeret som ’farligt affald

Men hvis samme Hansen dagen efter på sit arbejde fjerner mineraluld, er det Mineraluldsbekendtgørelsen, der gælder’:

- Ministerens svar er vel det bedst opnåelige. Han lovede at speede processen op og sørge for,a t der kommer en indstilling fra Arbejdsmiljørådet inden for to og en halv måned. Han lovede også at tage stilling til den indstilling ud fra princippet om, at er der tvivl, skal arbejderne beskyttes frem for industrien, siger Karsten Hønge til BygTek.

Nye materialer
Karsten Hønge er udlært tømrer og har derfor selv arbejdet med mineraluld:

- Jeg har gjort det mange gange. Jeg kravlede rundt på lofter og i lukkede rum, og det var en stærkt ubehagelig oplevelse. Det var før 1997, da mineraluld både var ubehageligt at arbejde med og farligt med en stor eksponering for fibrene. Heldigvis er der kommet både nye materialer og nye måder at arbejde på. Udfordringen er derfor i dag de mange gange, hvor håndværkerne kommer i kontakt med det gamle mineraluld, når de renoverer en bygning. Enten skal man isolere ovenpå eller fjerne det gamle mineraluld, eller også lægger man ny isolering ind. Uanset hvad, man gør, er det en hård eksponering for mineraluldsfibre, slutter Karsten Hønge, der forventer, at ministeren, hvis der er tvivl, lader tvivlen komme bygningsarbejderne til gode.

Hør hele interviewet med Karsten Hønge på nedenstående link
http://radioupdate.dk/Updatenyheder.asp?page=3483&TB=0

17/1 2019