LCA
LCA
scroll
Nyt byggesystem effektiviserer energirigtigt byggeriRockzero opfylder både den højeste standard inden for energieffektivitet og bidrager positivt til grønne bygningscertificeringer. Foto: Finn Brøndum.

Nyt byggesystem effektiviserer energirigtigt byggeri

På et webinar for byggebranchen præsenterer Rockwool i dag sin nye løsning Rockzero, som er et komplet bærende vægsystem

Designvenlige og tidsoptimerende byggesystemer bliver mere og mere populære, og her rammer Rockwools nye løsning Rockzero eftersigende tidens trend:

- Det er et klimavenligt byggesystem bestående af bærende ydervægge, boligadskillende vægge og indervægge. Rockzero opfylder både den højeste standard inden for energieffektivitet og bidrager positivt til opnåelse af klassificeringer som ’Den frivillige bæredygtighedsklasse’, ’Bygningsklasse 2020’, passivhuse og nulenergihuse. Samtidig sikrer systemet en hurtig og effektiv byggeproces, fortæller Nina Dencker Nielsen, der er forretningsdirektør i Rockwool Danmark, og fortsætter:

- Forudsætningen for den gode energieffektivitet er en kombination af isoleringsevne, tæthed og eliminering af kuldebroer.

Flere kvadratmeter og hurtig montage
Rockzero vægsystemet er en kombination af bærende søjler og isolering med reducerede kuldebroer, Rockwool stenuldsisolering med ’indbygget’ vindspærre og indvendige OSB 4-plader.

- Den unikke kombination resulterer i et banebrydende vægsystem, der består af få komponenter og giver en slankere vægløsning med lav u-værdi og optimal performance i hele bygningens levetid. Det giver flere nettokvadratmeter, der kommer både bygherre og beboerne til gode, forklarer Nina Dencker Nielsen.

Byggesystemet leveres i en samlet leverance. Da systemet er skræddersyet til projektet, er det hurtigt og nemt at samle og kræver ingen store tilpasninger. Systemet kan enten leveres og monteres på byggepladsen eller som præfabrikerede vægelementer, hvis byggeprocessen skal forkortes yderligere.

Nul skimmelsvamp
I byggebranchen er det et kendt problem, at der under byggeprocessen utilsigtet kan bygges fugt ind i bygningen, som øger risikoen for, at skimmelsvamp bliver et problem i det færdige nybyggeri. Men her minimerer Rockzero risikoen for skimmelsvamp, fordi det er en diffusionsåben konstruktion, og fordi den afkortede monteringsfase sikrer hurtig lukning af byggeriet:

- Rockzero reducerer kuldebroer og linjetab omkring vinduerne og giver derfor en ensartet indvendig overfladetemperatur, mindsket indvendig kondensering og mindsket risiko for skimmelsvamp til følge. Tilmed forbedres konstruktionen idet Rockzero består af uorganisk materiale i hele den udvendige kolde zone, hvor dugpunktet ligger, siger Nina Dencker Nielsen.

Alle dele kan genanvendes
Princippet om enkelt og hurtig montage kan også bruges, når byggeriet til sin tid skal demonteres, da vægsystemet simpelt kan skilles ad igen.

Rockwool isolering er i øvrigt fremstillet med en tredjedel genanvendt materiale, og det gælder også isoleringen i Rockzero-system. Lige som anden Rockwool isolering kan det genanvendes igen og igen uden at forringe kvalitet og ydeevne.

Webinaret kan følges live kl. 10.30 eller ses efterfølgende via rockwool.dk/rockzero

-kj

22/10 2020