scroll
Nyt grønt fundament sparer 2,1 ton CO2 pr husDe lette fundamenter kan løftes på plads af en enkelt mand direkte på opstampet sandpude. Der kan altså både spares meget på tunge løft, gravearbejde med tungt maskineri og betonudkørsel.

Nyt grønt fundament sparer 2,1 ton CO2 pr hus

Isoleringsproducenten Sundolitt lancerer nu 'Grøn Standard' et fundament, der gøre byggeriet mere klimavenligt og sparer et husbyggeri for 2,1 ton CO2 for en merpris på 15.000 kroner

Samfund - Klimavenligt byggeri

Byggebranchen kan fremover reducere CO2-udledningen med mere end 59.000 ton hvert år. Samtidig med at nye huse blive både bedre og billigere at bo i. Der er nemlig millioner at spare på at bygge klimavenligt. Det viser beregninger fra isoleringsproducenten Sundolitt, som lancerer den nye fundamentløsning Grøn Standard.

For eksempel kan kommende danske boligejere kan spare ca. 2,1 ton CO2 allerede inden de flytter ind i deres nybyggede parcelhus, hvis de vælger at huset skal bygges med klimafundamentet 'Grøn Standard' fra EPS-virksomheden Sundolitt.

Hurtigere byggeri
Grøn Standard erstatter en stor del af den beton og stål, som bruges i de fleste nye huse med rent isoleringsmateriale, og fordi fundamenterne primært består af luft, er de lette at transportere og flytte rundt med på byggepladsen ved håndkraft. Det giver en lavere udledning af både CO2 og NOx-gasser.

- De entreprenører, vi har udviklet Grøn Standard i samarbejde med, kan nu lukke deres huse på bare to uger. De sparer mellem to og tre hele arbejdsdage på etablering af soklen til et gennemsnitligt hus. For de store typehusfirmaer vil der være meget at vinde på at bygge med bæredygtige fundamenter, vurderer Henrik Vasylyeva, administrerende direktør i Sundolitt.

98 procent luft
De nyudviklede fundamenter består af EPS, som er 98 % luft og kun 2 % polystyren. De lette fundamenter kan løftes på plads af en enkelt mand direkte på opstampet sandpude. Der kan altså både spares meget på tunge løft, gravearbejde med tungt maskineri og betonudkørsel.

Dermed er det ikke kun den enkelte familie, som kan se frem til at bygge grønnere. Byggefirmaerne kan spare en stor del af gravearbejdet og afslutte byggerier hurtigere. Det skyldes, at de kun skal støbe soklen rundt om fundamentet i beton udover terrændækket.

- Typehusfirmaerne kan blive mere effektive, når de ikke skal grave og transportere nær så meget. Vores fundamenter består primært af luft og vejer så lidt, at en håndværker let kan lægge dem på plads alene. Jeg ser et stort potentiale for det, siger Henrik Vasylyeva.

Forbrugernes ønsker klimavenlige løsninger
Beregninger udført for Sundolitt af et rådgivende ingeniørfirma viser, at et større dansk typehusfirma kan spare klimaet for godt 2.900 ton CO2 hvert år med Grøn Standard. De tal kan bruges i salg og marketing for det enkelte typehusfirma. For de private bygherrer er ifølge flere undersøgelser så glade for klimavenlige løsninger, at 44 % ligefrem er villige til at betale ekstra for dem.

De adspurgte vil i gennemsnit give 5 % mere for et hus med klimavenlige løsninger. Merprisen for Sundolitt's Grøn Standard er kun 15.000 kr., hvilket svarer til 0,8 % af den samlede udgift på et gennemsnitligt typehus (1,8 millioner kroner).

- Forbrugerne er klar til at tage ansvar for bæredygtigt byggeri, og vi har sørget for en løsning, som gør en stor forskel. Hvis prisen virker for høj for den enkelte bygherre, vil den for mig at se, endda kunne indgå i en forhandling. Så spørgsmålet er bare, om typehusfirmaerne vil være med til at tjene gode penge på at bygge grønt og effektivt, siger Henrik Vasylyeva.

Kan genanvendes 100 procent
Isoleringsvirksomhedens ingeniører har videreudviklet på deres eksisterende EPS-fundamentløsning sammen med entreprenører i dansk byggeri. Den nye løsning forebygger kuldebroer mere effektivt end traditionelle fundamenter og dermed opnås større komfort og lavere varmeregning - og deraf også lavere CO2-udledning, når huset er taget i brug.

Udover den gode historie om klimavenligt husbyggeri får bygherren også et cirka 30 % lavere linjetab og tilsvarende nedsat varmeforbrug. Når huset er forældet, kan Grøn Standard genanvendes 100 %.

-jhn

Fakta: Om Sundolitt Grøn Standard

· Sparer mere end 2,1 ton CO2 pr. enfamiliehus.

· Giver hurtigere og bedre arbejdsproces.

· Kræver kun én betonudkørsel.

· Kan understøtte huse på op til 2,5 etager.

· Mindsker risikoen for differenssætninger.

· Kan kombineres med pæle-, plade- og sandpudefundering eller kompensationsfyld.

20/3 2020
 • Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  Rockwool skal også rette sig efter bæredygtighedsregler i markedsføringen

  isolering ›Forbrugerombudsmanden har givet Rockwool en løftet pegefinger for på to reklamestandere at have kaldt sin isolering for henholdsvis By Nature' og 'Breathable'. Der har ikke være basis for at benytte det ordvalg, mener Forbrugerombudsmanden
 • Behov for flere murere med styr på facadepuds

  Behov for flere murere med styr på facadepuds

  facader ›Kurset 'Facadepuds på udvendig isolering' holder bygningshåndværkerne opdateret på nye teknologier og krav. Efterspørgslen på facadepuds stiger
 • Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

  Stor test: Biobaseret isolering er sikkert nok

  isolering ›DBI har gennemført omfattende brandtests af biobaserede isoleringskonstruktioner. Biobaserede konstruktioner af blandt andet papiruld viser sig at leve op til de ønskede funktionskrav og kan dermed erstatte konventionelle isoleringstyper i etagebyggeri
 • 9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  9700 kg gammelt glas blev omdannet til 450 m3 glasuld

  isolering ›På en netop afsluttet tag- og facaderenovering af EF Vigerslev Engpark var det ambitionen at passe godt på miljøet. Ruderne fra gamle og udtjente vinduer er blevet lavet om til glasuld, der fremover vil hjælpe med at spare på energien
 • Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  Flere end hver tredje dansker er generet af trafikstøj i hverdagen

  doere-vinduer ›Trods stigende udfordringer med støj i og omkring boligen er det kun en lille andel af de adspurgte, der har foretaget forbedringer i boligen med henblik på at optimere støjniveauet
 • Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  Renoveringen af Holsteenshus blev et forbillede for fremtidens efterisolering

  isolering ›En stor del af renoveringen af godset Holstenshuus på Fyn i 2014 gik på at efterisolere indervæggene, og her faldt valget på Xellas porebetonsisoleringsløsning Multipor, der sammen med et lag af ler viste sig at være et perfekt match med bindingsværk
 • Som en bankboks, der ikke kan snydes

  Som en bankboks, der ikke kan snydes

  isolering ›Rockwool introducerede ved årsskiftet en EPD-generator udviklet i samarbejde med EPD Norge. Siden er der leveret mere end 100 tilpassede miljøvaredeklarationer. Byggebranchens har behov for data, der kan gøre det enklere for de projekterende
 • Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  Ny rørskål gør det nemmere at pakke bilen

  isolering ›Med en ny fleksibel kerne kan Rockwools nye rørskål bruges til mange forskellige dimensioner. Det gør arbejdet langt enklere og mere effektivt for isolatørerne, når de monterer isolering på rør