bygma
bygma
scroll
Professor i byggeteknik: Sådan vælger du den rette isoleringJohnny Kronvall, professor emeritus i byggeteknik og teknologi-doktor i bygningsfysik, mener, at fordelene ved lavere lambda vejer tungest i forhold til at forøge isoleringens tykkelse.

Professor i byggeteknik: Sådan vælger du den rette isolering

Isolering med lavere lambdaværdi er et bedre alternativ end at øge isoleringstykkelsen, lyder det fra Johnny Kronvall, professor emeritus i byggeteknik

Klima

I byggekredse diskuteres det nogle gange, hvordan man bedst kan øge den varmeisolerende evne i en konstruktion. Skal man gå efter en tykkere isolering? Eller bruge et isoleringsmateriale med lavere lambdaværdi?

- Hvis man bare øger isoleringstykkelsen, bliver det mindre og mindre effektivt, jo mere velisoleret konstruktionen er. Hvis du skal gøre noget godt endnu bedre, skal du altid vælge isolering med lavere lambdaværdi, siger Johnny Kronvall, der har en solid karriere bag sig inden for bygningsfysik og energistyring og har en omfattende viden om energieffektive og bæredygtige løsninger i byggebranchen.

Han mener, at fordelene ved lavere lambda vejer tungest.

– Et isolerende materiale med lavere lambdaværdi betyder, at varmeisoleringsevnen i konstruktionen øges, uden at den bliver tykkere. Man kan for eksempel med samme varmeisoleringsevne gå en dimension ned i træreglar eller undgå yderligere et lag krydsende reglar til en træregelvæg. Faste udvendige mål for en bygning indebærer også, at det brugbare gulvareal bliver en del større. En isoleringsplade med lavere lambdaværdi er desuden tyndere, hvilket betyder, at formstabiliteten og håndterbarheden øges. Det betyder igen reducerede materialeskader og bedre ydeevne i den isolerede konstruktion – noget der også påvirker væggens varmeisoleringsevne positivt.

Artiklen fortsætter under illustrationen…
Sådan læses grafen: Vælg isoleringstykkelse. Skift til bedre lambdaværdi: kør vertikalt nedad fra et vilkårligt punkt, og aflæs, hvor meget U-værdien falder. Undersøg derefter, hvor meget isoleringstykkelsen ville skulle øges for at opnå samme U-værdireduktion ved at følge kurven, indtil du rammer den Uværdi, som du reducerede til ved hjælp af bedre lambda. Konklusion: En bedre lambdaværdi er klart mere gavnligt end en forøgelse af tykkelsen, jo tykkere isolering man har. Illustration: Knauf

- En svagt isoleret konstruktion behøver blot en isolering, der er nogle få centimeter tykkere, for at forbedre U-værdien betydeligt. Kort sagt – hvis du skal gøre noget dårligt bedre, altså ved renovering, skal du sørge for, at isoleringen bliver tykkere. Og brug også her gerne materialer med lavere lambdaværdi. Hvis du skal gøre noget godt endnu bedre, dvs. ved nybyggeri, skal du altid vælge isolering med lavere lambdaværdi, konkluderer Johnny Kronwall.

-los


10/12 2019